top of page
ankara boşanma avukatı

Delil Hukuk Bürosu

Boşanma Davası

Boşanma davası avukat ile veya avukatsız olarak yürütülebilen; ölüm, gaiplik ve cinsiyet değiştirme gibi, evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden birisidir. İstisnalar kaideyi bozmamak kaydıyla, hiçbir evliliğin sona ermesi kolay gerçekleşmemektedir. Boşanma süresince müşterek konutun eşlerden biri tarafından kullanılamaması, müşterek çocuklarla görüşmelerin sınırlandırılması gibi durumlar psikolojik olarak tarafların üzerinde büyük bir yük oluşturabilmektedir. Ancak boşanma sürecinin taraflara yaşattığı psikolojik ızdırabın yanında, bir de boşanmanın ferileri ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı bazı maddi sonuçları söz konusudur.

Boşanma davaları, boşanma dava dilekçesinin yetkili Aile Mahkemesine sunulması ve gerekli harçların yatırılması ile açılır ve sonrasında da yargılama süreci: Anayasamız, Türk Medeni Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz ve 6284 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülür. Boşanma davasında yargılama sürecinin mevzuata ve Yargıtay emsallerine uygun bir şekilde yürütülmemesi halinde boşanmanın ferileri ile mal paylaşımı gibi hususlar nedeniyle karşı tarafa çok büyük ödemeler gerçekleştirilmesi gündeme gelebilmektedir. 

 

Boşanmanın Ferileri Ne Demektir?

Boşanmanın ferileri olarak adlandırdığımız: maddi ve manevi tazminat, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı yükümlülükleri gibi hususlar ne kadar bazılarına oldukça basitmiş gibi gelseler de; tarafların ekonomik geleceklerini ciddi manada etkileyecek nitelikte olup, geri dönülmesi güç olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına büyük bir profesyonellikle ele alınması gereken hukuki konulardır. Ortaya çıkabilecek onbinlerce ve kimi zaman yüzbinlerce liralık tazminat, nafaka, mal paylaşım yükümlülükleri ve diğer çeşitli muhtemel hak kayıpları(kadın için nafakaya hükmedilmemesi, kadın veya erkeğin velayet hakkını kaybetmesi gibi) vb. giderlerin yanında avukat ücretleri ve boşanma masrafları oldukça küçük tutarlar olarak kalmaktadır. Delil Hukuk Bürosu olarak bu gerçeğin farkında olduğumuzdan dolayı en iyi boşanma avukatları arasında hizmet vermek amacıyla müvekkillerimizin içinde bulunduğu durumu iş etiği anlayışımız, hukukçu kişiliklerimiz ve toplumsal sorumluluk bilincimizle özümsüyoruz.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Yaygın kanının aksine, ülkemizde avukatların boşanma avukatı, ceza avukatı, işçi avukatı gibi ayrımlarla çalışması ve ihtisaslaşması söz konusu değildir. Yani ülkemizde "boşanma avukatı" adı altında özel olarak yürütülen bir avukatlık türü ve faaliyeti söz konusu değildir.

Her avukat usulüne uygun bir şekilde yetkilendirilmiş olduğu her türlü hukuki iş, işlem ve dava ile ilgilenebilir. Bununla birlikte rekabet değil, mesleki dayanışma ilkesiyle hareket etmekte olan avukatların, herhangi bir alanda "en iyi" olduğunu tespit etmeye yarayacak bir yöntem veya bu tespiti sağlayacak bir merci de mevcut değildir. Türk hukuk sistemimizde avukatlar birbirinin rakibi değil, adaletin sağlanması yolunda birbirleri ile dayanışma içerisinde olması beklenen meslektaşlardır. Bu nedenle "en iyi boşanma avukatı" vb. ifadelerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanma gibi kişinin hayatını ve geleceğini yakından ilgilendiren bir kararın icrası için internet üzerinden bu tip aramalar gerçekleştirmek yerine, yapılabilecek olan en mantıklı davranış: Boşanma davaları alanında deneyimi olan bir avukatlık veya hukuk bürosunu telefonla arayarak randevu almak suretiyle dava açılışı öncesinde hukuki danışma hizmeti temin etmektir.

 

Her ne kadar boşanma davalarında tarafların kendilerini avukatları aracılığıyla temsil etmeleri zorunlu olmasa da, boşanma davaları konusunda deneyimli oldukları için halk arasında "Ankara boşanma avukatı" şeklinde tanımlanan avukatların, boşanma davalarına ilişkin yargılama kurallarını, Yargıtay tarafından boşanmaya ilişkin olarak verilmiş olan emsal kararları ve boşanma davalarında sürecin işleyişi ile hükmün kurulması konularını bildiği ve bu sayede müvekkillerinin çıkarını en doğru şekilde savunabilecek konumda olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle boşanma avukatı Ankara içerisinde arayan vatandaşlarımız, Ankara Barosu mensubu bir avukat ile avukatlık sözleşmesi akdetmek suretiyle boşanma davasına ilişkin olarak avukat yardımıyla temsil ve takip hizmeti temin edebilirler.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocukları ilgilendirdiği için üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk alanı olan aile hukuku çatısı dahilindedir. Hal böyleyken, eğer illa ki bir tanım yapmamız gerekirse: En iyi boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını da göz önünde bulundurması gereken avukat olacaktır. Zaten avukatlık stajını tamamlayarak yeminini eden ve avukatlık ruhsatnamesini alan her avukat: Gerçeğe, adalete, eğitimine ve yeminine sadık kaldığı müddetçe somut olarak boşanma davasına baktığı süre içerisinde "en iyi boşanma avukatı"dır. Delil Hukuk Bürosu, öncelikli olarak Ankara'da yer alan müvekkillerine hizmet vermekle birlikte, ülkenin dört bir yanında ve hatta yurtdışında bulunan müvekkilleriyle etkileşim halinde tüm Türkiye'de en iyi boşanma avukatları arasında hizmet vermeyi amaç edinmektedir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davaları, herhangi bir sebeple açılabilen davalar değillerdir. Kanunda öngörülmüş olan boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak açılması gerekir. Hangi sebebin seçilmiş olduğu, nihayetinde yargılamanın işleyişini ve delil durumunu ve hatta hükmün dayanacağı temeli dahi değiştirmektedir. Dolayısıyla boşanma davasının açılışı öncesinde kendi somut olayınıza en uygun boşanma sebebinin seçilmesi, oldukça hukuki ve teknik bir konudur ve bu hususa ilişkin olarak mutlaka avukat yardımı alınması gerekmektedir. Çünkü örneğin bir grip virüsünün tedavisini herkes yapabilir, ancak söz konusu virüsün yarattığı veya yaratabileceği komplikasyonların teşhisi ve tedavisi için mutlaka bir doktorun yardımından faydalanılması gerekmektedir.

Boşanma Davaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapmamız gerekirse, sebeplerine göre genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebepleri:

  • Anlaşmalı boşanma davası ve

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması(şiddetli geçimsizlik) nedeniyle boşanma davası olmak üzere iki çeşittir.

 

Anlaşmalı boşanma davaları haricindeki tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları olarak ifade ettiğimiz davalardandır. Bir boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası değilse, yani taraflar boşanma ve ferileri hakkında anlaşmaya varamamışlarsa, çekişmeli boşanma davasıdır.

Özel boşanma sebepleri:

  • Zina nedeniyle boşanma davası,

  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası,

  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası,

  • Terk nedeniyle boşanma davası ve

  • Akıl hastalığı sebepleriyle boşanma davalarıdır

ÖNEMLİ NOT: Meslek Etiği ve Rekabet Kuralları Gereği Büromuzda Ücretsiz ve Randevusuz Hukuki Danışmanlık Kesinlikle Verilmemektedir. Ücretsiz bilgi edinmek için aile hukukuna ilişkin hukuki makalelerimizi inceleyebilir ve kendi araştırmanızı yapabilirsiniz, ancak detaylı bilgi ve yüz yüze görüşmek için mutlaka randevu alınması gerekmektedir.

Aile hukuku ile ilgili dava ve talep türleri: Boşanma davaları, ziynet eşyaları(düğün takıları) davaları, mal paylaşımı davası, maddi ve manevi tazminat, velayet, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, soybağının reddi davası(nesebin reddi davası), babalık davası vb. aileyi ilgilendiren dava ve taleplerdir. Boşanma avukatı Ankara içerisinde tüm bu davaları uzmanlık alanı dahilinde bilen ve en iyi boşanma avukatı olarak uygulamaya koyan avukattır.

Boşanma davaları ve genel olarak aile hukukuna ilişkin hukuki yayınlarımızı okumak için tıklayınız: Aile Hukuku Makalelerimiz

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemesine veya aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesine sunulacak olan bir dava dilekçesiyle açılabilmektedir. Boşanma davasının açılması için ayrıca gerekli harç ve masraflar mahkeme masraflarına yatırılmalıdır, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi söz konusu olur. Yargılama giderlerini ödemekte güçlük yaşayan vatandaşlar, adli yardımdan yararlanabilir. Ancak unutulmamalıdır, boşanma davası açılmakla biten bir süreç değildir. Dava süresince boşanma davalarına ilişkin usul ve esas kurallarına uygun davranılmalı ve en ufak bir hatadan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde geri dönülmesi güç hak kayıpları ve zaman kaybı yaşanması riski söz konusudur. Bu nedenle boşanma davası süresince mutlaka alanında uzman bir Ankara boşanma avukatının yardımından faydalanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Boşanma davasının açılışına dair kapsamı bilgi için tıklayınız: Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Açılırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Boşanma davası açılmadan önce anlaşmalı boşanmanın mümkün olup olmadığı hususu mutlaka masaya yatırılmalı ve detaylı olarak düşünülmelidir. Eğer anlaşmalı boşanma mümkünse, çekişmeli boşanma yolunun tercih edilmesi uzmanlar tarafından tercih edilmemektedir. Tabii anlaşmalı boşanma davası sürecinin de mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla yürütülmesi zorunlu olmasa da son derece önemlidir. Çünkü anlaşmalı boşanma sürecinde taraflarca onaylanan bir çok husus, sonradan davaya konu edilememektedir.

Anlaşmalı boşanmanın mümkün olmaması halinde, boşanma çekişmeli olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davasında boşanma kararı alınabilmesi için diğer eşin kusurlu olduğunun mahkeme huzurunda ispatlanması gerekir. Bunun için de dava açmak isteyen taraf, boşanma sebeplerini ispata elverişli delillerini toplamalıdır. Boşanma davasında hangi delillerin, hangi hususları ispata elverişli olarak kullanılabileceğini saptamak için detaylı bir araştırma yapılması ve hatta alanında uzman bir boşanma avukatı ile görüşülerek hukuki danışmanlık hizmeti temin edilmesi tavsiye edilir. Bu anlamda örneğin Ankara'da yürütülecek bir boşanma davasında avukatın yol, yemek, otel vb. masraflarının müvekkili zor durumda bırakmaması adına Ankara Barosuna kayıtlı bir avukat ile çalışılması, masraflar ve yargılama sürecinin takibi açısından daha verimli bir hale getirebilmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları mahkemenin iş yüküne ve ilk duruşma gününün verileceği tarihe göre 1 hafta ile 3 ay arasında bir süre içerisinde sonuçlanabilmektedir. 

Çekişmeli boşanma davaları ise bundan çok farklıdır. Çekişmeli boşanma davalarında dilekçelerin teatisi aşaması, tahkikat ve yargılama yalnızca ilk derece mahkemesinde en az 1 yılı bulmaktadır. Bununla birlikte istinaf ile temyiz süreçleri de dikkate alınacak olursa, 3 ila 5 yılı bulan yargılama süreçleri olduğu gözlemlenebilmektedir. Alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak, tahkikatın mümkün olabildiğince hızlı sonuçlanmasını ve bu sürelerin azalmasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve ferileri ile tercihen mal rejiminin tasfiyesi hususlarında anlaşmalı ve bu anlaşmalarını aralarında imza edecekleri bir anlaşmalı boşanma protokolü ile yazıya dökmelidir. Sonrasında bu anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmaya ilişkin dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulur ve gerekli masraflar da mahkeme veznesine yatırılır. Davanın açılması akabinde duruşma gününün bildirilmesi için tensip zaptının hazırlanması ve tebligat beklenebileceği gibi, bu bekleme süresinden tasarruf edilerek mahkeme kalemine çıkılabilir ve duruşma günü alınabilir. Ancak bu son durum mahkemeden mahkemeye değişebilmektedir, her mahkemenin uygulaması farklı olduğu için kalemden duruşma günü verilmeyebilir.

Detaylı bilgi için konuya ilişkin makalemizi okuyabilirsiniz: Anlaşmalı Boşanma Davası

En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma avukatları arasında herhangi bir rekabet ölçüsü bulunmamaktadır. Bu nedenle "en iyi boşanma avukatı" ifadesinin içi boş kalmaktadır. Çünkü ülkemiz hukuk sisteminde aslında boşanma avukatı diye bir avukatlık türü de mevcut değildir, bu tip ifadeler halk arasında yaygınlaşmış olmakla birlikte, avukatlar tarafından yalnızca fiilen kullanılmakta, hukuk dünyasında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu anlamda ülkemizde avukatların uzmanlaşma/ihtisaslaşma yasağı olduğunun ve her avukatın, her türlü hukuki iş ve işlemi yerine getirmeye yetkin olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir. Ancak bu durum, bazı avukatların fiilen diğer avukatlara göre boşanma davaları alanında daha iyi ve üstün bilgi ve denetime sahip oldukları gerçeğini de değiştirmemektedir.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu ve evlilik birliğini derinden etkileyen hukuki süreçler olduğundan dolayı, en iyi boşanma avukatının, görev bilinciyle hareket eden kişi olması gerektiği de gözden kaçmamalıdır. Boşanma davalarına bakan avukatlar, omuzlarındaki bu sorumluluğun bilincinde olarak "önce adalet ve insan" düsturuyla, görevlerini layığıyla yerine getirme girişiminde olmalıdırlar. Boşanma avukatı tavsiye ile bulunabilecek bir tüccar değil, iş etiğine ve aile kurumunun değerlerine bağlı bir hukuk insanıdır.

Ankara Boşanma Avukatı

Esasında daha önce de değinmiş olduğumuz gibi avukatlar arasında boşanma avukatı, ceza avukatı gibi ayrımlar söz konusu değildir. Ancak uygulamada, halk arasında yaygınlıkla boşanma davalarına bakan avukatlar "boşanma avukatı" olarak nitelendirilmektedir. Boşanma avukatı Ankara gibi büyük şehirlerimizde kolaylıkla bulunabilecek kişilerdir. Ankara boşanma avukatı, bu anlamıyla Ankara Barosuna kayıtlı olup, çoğunlukla Ankara'daki müvekkillerinin adalet ihtiyacını gidermek için hizmet veren ve boşanma davaları konusunda bilgi ve deneyimi olan avukattır; örneğin, Delil Hukuk Bürosu olarak Ankara Barosuna kayıtlı avukatlarımız ile boşanma hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi şekilde boşanma avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz. Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Barosuna kayıtlı avukat olsa dahi, Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Çankaya, Kızılay, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Demetevler, Bahçelievler, Ulus, Kahramankazan, Beypazarı, Ayaş, Mamak, Eryaman, Çayyolu ilçe ve semtleri başta olmak üzere Ankara'nın her yerinde ve İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde boşanma davalarında müvekkillerini temsil edebilir.

Boşanma Avukatı Ücretleri ve Boşanma Masrafları

2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre bir avukatın boşanma davası için alabileceği asgari ücret 9200 liradır, bu tutarın daha azı çeşitli istisnai haller haricinde kanunen alınamamaktadır. Ancak bu tutarın üstünde avukatlık ücreti alınabilmektedir. Esasında, günümüzde neredeyse hiçbir avukat, boşanma davaları için oldukça yetersiz kalan bu tutar üzerinden boşanma davalarına bakmamaktadır. Bu tutar çoğunlukla yalnızca "adli yardım" ile boşanma davası için görevlendirilen avukata devlet tarafından ödenen tutar olarak kalmakta ya da genellikle anlaşmalı boşanma davalarında talep edilmektedir.

Boşanma avukatı ücreti, boşanma avukatı tarafından davanın zorluk derecesi ve tarafarın ekonomik durumlarına göre belirlenmektedir. Avukatlar tarafından 2023 yılında ortalama olarak 20.000-50.000 Türk Lirası aralığında bir ücretlendirme yapıldığı görülmekle birlikte, avukatların internet siteleri üzerinden açık açık ve spesifik olarak bir tutar açıklamasında bulunmaları reklam ve rekabet yasağına aykırılık teşkil etmektedir. 

Boşanma davası avukatlık ücretleri hakkında detaylı bilgi edinmek için konuya ilişkin yayınımızı okuyabilirsiniz: 2022 Yılı Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları, başta Türk Medeni Kanunumuz ile Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmak üzere bir çok farklı mevzuat hükmünün uygulama alanı bulduğu, usul ve esasa ilişkin hükümlerin oldukça dikkatli ele alınması gereken bir dava türüdür. Yani sanılanın aksine basit bir dava değildir. Stratejinin doğru kurgulanması ve sürecin bir bütün halinde yürütülmesi elzemdir. En ufak bir hatanın çok büyük maddi sonuçları olabilir. Çekişmeli boşanma avukatı ise halk arasında çekişmeli boşanma davalarına bakan avukatlara istinaden kullanılan bir ifadedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı, boşanmak isteyen taraflar arasında anlaşmalı boşanma sürecini yürüten ve taraf iradelerine uygun olarak anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlayarak Aile Mahkemesi nezdinde anlaşmalı boşanma davası sürücünü başlatan ve takip eden avukatları betimlemek için halk arasında kullanılan ifadedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasına ilişkin olarak maalesef halkımızda yanlış bir algı mevcut olduğu görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının basit bir yargı işi olarak görülmesinden kaynaklı olan bu durum, anlaşmalı boşanma protokolünün dikkatsiz ve özensizce hazırlanmasından dolayı çok ağır hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma sürecinin de avukat yardımı ile yürütülmesi ya da en azından bu konuya ilişkin olarak hukuki danışma hizmeti temin edilmesi tavsiye edilmektedir. Her ne kadar boşanma davalarında tarafların avukat ile temsil zorunluluğu bulunmasa da, hukukun her dalında olduğu gibi aile hukukunda da telafisi zor kayıpların önüne geçilebilmesi adına alanında uzman boşanma avukatı ile görüşülüp hukuki danışma ve dava desteği alınmasında fayda vardır. 

Boşanma Avukatı Telefon Numaraları

Boşanma avukatı arayışı içerisinde olan vatandaşlarımız, avukatın adı ve soyadı veya sicil numarasını biliyorlarsa, bulundukları şehirlerin baro levhalarından görüşmek istedikleri boşanma avukatı telefon numarasına ulaşabilirler. Aynı şekilde eğer hangi hukuk bürosu ile anlaşacaklarını biliyorlarsa internet sitesi bulunan hukuk bürolarının iletişim sayfalarından adres, e-posta ve telefon numaralarına ulaşabileceklerdir. 

Boşanma Avukatından Ücretsiz Danışma

Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar tarafından ücretsiz danışma hizmeti verilmesi mümkün değildir. Bu neviden bir davranış, rekabet yasağına, mesleki dayanışmaya ve meslek etik kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Ancak aile hukuku ve kişiler hukukunun konu alanına giren hukuki iş ve işlemlere ilişkin detaylı edinmek ve kendi araştırmanızı yapmak adına bu konulara ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz makalelerimizi inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte, kendi somut olayınıza uygun bir şekilde detaylı hukuki danışma ve dava temsil hizmeti temin etmek için mutlaka boşanma alanında çalışmalar yapan bir meslektaştan randevu almanız gerekmektedir.

Aile hukuku ve kişiler hukukuna ilişkin makale ve yayınlarımız için tıklayınız:

Sıkça Sorulan Sorular

En iyi boşanma avukatı kimdir?

Türk hukuk sistemimizde "boşanma avukatı" ve "ceza avukatı" gibi bir ayrım olmadığı gibi, hangi avukatın en iyi olduğunun ölçülebileceği rasyonel bir metod da söz konusu değildir. Bu tip ifadeler halk arasında yayılmış ifadelerdir ve hukuk sistemimizde karşılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle belirli bir alanda en iyi avukat olduğunu iddia eden avukat, avukatlık reklam yasağını ve meslek etiği kurallarını ihlal ediyor demektir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Boşanma avukatı, boşanma davalarına bakan ve boşanma davalarına ilişkin olarak deneyim kazanmış olan avukatlara halk arasında verilen isimdir. Bu anlamıyla boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunumuzun aile hukukuna ilişkin hükümleri ile boşanma davalarına ilişkin olarak verilmiş olan Yargıtay kararlarını çok iyi bilen ve sahip olduğu bu bilgiyi, müvekkillerinin adalete ulaşabilmesi için özgüleyen profesyonel bir hukukçudur.

Ankara boşanma avukatı kimdir?

Avukatlar arasında "boşanma avukatı" veya "ceza avukatı" şeklinde bir ayrım bulunmamaktadır. Her avukat usulüne uygun bir şekilde avukatlık sözleşmesi yapıp yetkilendirildiği her türlü hukuki işlemi yerine getirebilir. Bu tarz ifadeler halk arasında ortaya çıkan yaygın ve hatalı bir kullanımdan ileri gelmektedir. Bu anlamıyla "Ankara boşanma avukatı" ifadesi, Ankara'da faaliyetlerini yürüten ve yoğunluklu olarak boşanma davaları ile ilgilenen avukatları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Ankara'da boşanma avukatı nasıl bulunur?

Ankara içerisinde boşanma alanında çalışmalar yürüten bir avukat arayışı içerisindeyseniz, Ankara Barosunun baro levhasından online olarak isim ve soyisim ile sorgulama yapabilirsiniz. Ancak hangi avukatın hangi alanda çalışmalar yürüttüğü hususu baro levhada belirtilmediği için, internette yer alan arama motorları üzerinden daha detaylı bir araştırma yapmak, sonuca ulaşmanıza faydalı olabilir. 

Boşanma avukatı ücretleri ne kadar?

Genellikle çekişmeli boşanma davası için avukatlar tarafından ortalama(!) 20.000 - 50.000 aralığında ücret belirlemesi yapılmaktadır. Boşanma avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2022-2023 yılı için en az 9.200 Türk Lirası olacak şekilde avukatlar tarafından işin zorluğuna göre belirlenir. 9.200 Türk Lirası tutarında bu ücret, taban tutar olup, avukatlar tarafından bu tutarın altında ücret alınması yasaktır. Ancak boşanma davalarına ilişkin olarak herhangi bir tavan fiyat belirlenmemiştir ve bu nedenle 9.200 Türk Lirasının altında olmamak üzere ücret ödemesi gerçekleştirilebilir.

ankara boşanma avukatı
bottom of page