Ara
 • Avukat Baran DELİL

Evlilikte Mal Rejimleri

Delil Hukuk Bürosu


Evlilikte Mal Rejimleri


Ankara boşanma avukatı olarak en çok aldığımız sorulardan biri hangi mal rejimine tabi oldukları, mal rejimlerinin seçilip seçilememesi ve seçilmesi halinde mal rejimlerinin içerikleri olmaktadır. Bu konuya dair aydınlatılması gereken ve eşlerin evlenirken göz önünde bulundurması gereken sorular bulunmaktadır.


EVLENEN EŞLER HANGİ MAL REJİMİNE TABİDİR?


2002 tarihinden önce 1926 tarihli Medeni Kanun yürürlükteydi. Bu Medeni Kanun’da katılma alacağı düzenlenmemiş ve yasal mal rejimi de mal ayrılığı rejimi olarak düzenlenmişti.


Bu nedenle 1926-2002 yılları arasındaki dönemde katılma alacağı rejimi düzenlenmemiş olup, katkı payı alacağına dair uygulamalar, Yargıtay içtihatlarıyla belirlenmek suretiyle şekillenmiş ve uygulamaya konulmuştu.


Katkı payı hesaplamasında tarafların gelirleri, kişisel harcamaları ve erkeğin evi geçindirme yükümlülüğü dikkate alınarak katkı oranı belirlenmekte ve eşin ev işleri yapması katkı alacağı hesabında katkı olarak sayılmamaktaydı. Bu düzenlemeler kadının ciddi anlamda mağduriyetine sebep olmakta ve boşanan kadın ev işleriyle ve çocuk bakımıyla ilgilendiği için çalışamadığı ve herhangi bir gelir elde edemediği için evliliğin bitmesi halinde hiçbir alacak hakkına sahip olamıyordu.


2002 tarihli medeni kanunla birlikte katılma alacağı düzenlenmiş ve yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak belirlenmiştir. 2002 tarihinden sonra evlenen bütün çiftler ayrı bir mal rejimini seçmedikleri takdirde edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler.


Taraflarca seçilebilecek mal rejimleri ise; Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi ve Mal Ortaklığı rejimi ve ayrıca düzenlenmiş farklı şartlara tabi olan Olağanüstü Mal Rejimi olarak belirlenmiştir.


Yani; eşler herhangi bir mal rejimi sözleşmesi düzenlememiş ise ve 01.01.2002 den önce evlenmiş iseler mal ayrılığı rejimine tabi, 01.01.2002’den sonra evlenmiş iseler edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler.


Bunun yanında, 01.01.2002 öncesinde evlenmiş olup da 01.01.2002'den sonra da evlilikleri devam eden çiftler açısından, 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi geçerli olup, 01.01.2002 tarihinden sonrasında evlilik birlikleri içerisinde edinilmiş mallara katılma rejimine tabii olduklarının kabulü gerekecektir.MAL REJİMİ NASIL SEÇİLİR?

Mal rejimi:

 1. Evlenmeden önce,

 2. Evlilik sırasında ve

 3. Evlenme başvurusunda bulunulduğunda seçilebilir.

Mal rejimi evlenmeden önce noterde ve mal rejimi sözleşmesi yapılarak seçilebilir.

 • Mal rejimi evlilik birliği devam ederken noterde ve mal rejimi sözleşmesi yapılarak seçilebilir.

 • Mal rejimi evlenme başvurusu sırasında evlendirme memurluğunda yazılı bildirim yapılarak seçilebilir.


TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE MAL REJİMLERİ


Hukuk sistemimizde 4 çeşit mal rejimi mevcuttur. Bu 4 çeşit mal rejiminin yanında 5. olarak bir de olağanüstü mal rejimi bulunmaktadır. Aşağıda her bir mal rejimini detaylı işlemiş olduğumuz makalelerimiz yer almaktadır. Hakkında detaylı bilgi almak istediğiniz mal rejiminin üstüne tıklayınız:

 1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

 2. Mal Ayrılığı Rejimi

 3. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

 4. Mal Ortaklığı Rejimi

 5. Olağanüstü Mal Rejimi


 

Desert in Dark

Büromuzda ücretsiz ve randevusuz görüşme yapılmamaktadır. Lütfen öncelikle arayıp randevu alınız.