boşanma avukat ücretleri

ANKARA BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ VE MAHKEME MASRAFLARI

Boşanma avukatı ücretleri ve mahkeme harcı gibi ek masrafların ne kadar tutacağı, boşanma arefesinde olan bir çok kişinin aklını kurcalamaktadır. ​

Sorun şu ki, boşanma avukatı ücretlerine ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde sabit bir ücret belirtilmiş olmasına rağmen, maktu olarak avukatlık ücreti belirlemesi yapılacak olan boşanma davalarında avukatlık ücreti için bir üst sınır mevcut değildir. Bu demektir ki 2021 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilmiş olan 4080 TL tutarında ücretin altında olmamak kaydıyla işin zorluğuna ve müvekkil ile karşı tarafın durumuna göre avukat tarafından herhangi bir ücret tayin edilebilir. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı tarafından müvekkil dinlenecek ve görüşmede elde edilen verilere göre bir ücret tayininde bulunulacaktır.

Ankara Boşanma Avukatı Ortalama Boşanma Davası Ücretleri - 2021 Yılı

Ankara hukuk büroları tarafından boşanma davaları için çeşitli sebeplerle farklı ücretlendirmeler yapılabilmektedir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları ile anlaşmalı boşanma davaları arasında ücretlendirme konusunda farklar baş göstermektedir.

Her ne kadar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde boşanma davaları için belirtilmiş olan tutar 4080 Türk Lirası olsa da, bu tutar avukatlar tarafından genellikle yalnızca anlaşmalı boşanma davaları için kabul edilmekte olup, çekişmeli boşanma davalarında 2021 yılı için duruma ve avukata göre değişen bir şekilde, ortalama 6.000 - 15.000 Türk Lirası arasında değişen avukatlık ücretleri talep edilmektedir. İşin niteliğine, zorluğuna ve müvekkilin durumuna göre bu tutar kimi zaman artış da gösterebilmektedir.

Boşanmayı düşünen, boşanmak için haklı bir sebebi bulunan bir kişi için gösterilebilecek en iyi davranış, görüştüğü avukat ile arasında kurulması gereken güven ilişkisini dikkate almak ve boşanma davası süreci boyunca anlaşabileceği, beraber çalışabileceği bir avukat ile konuşmak ve kendisinden fiyat almaktır. Ekonomik olarak zor durumda olan müvekkiller, avukatlar tarafından göz ardı edilmemekte ve kimi zaman avukatlık sözleşmesinde indirim ve taksitlendirme gibi imkanlar sağlanmaktadır.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aile ve evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocukları alakadar etmektedir. Bunun için üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk alanı olan aile hukuku çatısı dahilinde bulunan davalardır. Hal böyleyken, en iyi boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını da göz önünde bulundurması gereken avukat olacaktır​

Boşanma Davası Mahkeme Masrafları

Boşanma davalarında boşanma avukatının talep edeceği avukatlık ücretinin yanında bir de mahkeme tarafından talep edilecek ya da boşanma davasının açılabilmesi veya usulüne göre sürdürülebilmesi için mahkemeye sunulması gerekecek olan masraf kalemleri söz konusu olacaktır. Bunlar: keşif ve bilirkişi ücreti, tanık giderleri, tebligat masrafları, mahkeme harçları, istinaf ve temyiz harçları vb. giderlerdir ve başlangıç olarak 500 Türk Lirasına yakın bir meblağ tutmakta, mahkeme süresince de gitgide artmaktadır.​

Boşanma Davalarında Avukat ile Temsilin Yararı

 

Her ne kadar boşanma davalarında tarafların avukat ile temsil zorunluluğu bulunmasa da, hukukun her dalında olduğu gibi aile hukukunda da telafisi zor kayıpların önüne geçilebilmesi adına alanında uzman boşanma avukatı ile görüşülüp hukuki danışma ve dava desteği alınmasında fayda vardır.

Bir boşanma avukatı, boşanma davasında müvekkiline çok kapsamlı bir şekilde fayda sağlayabilir. En basit şekliyle boşanma davaları kişileri maddi ve manevi olarak yıpratmaktadır. Boşanma avukatının davaya müdahil olmasıyla birlikte taraflar davanın yakın temasından ve psikolojik etkilerinden uzaklaşacak ve yalnızca dolaylı olarak etkilenecektir. Bunun yanında hukuk sistemimizde usul kuralları çoğu zaman esasa ilişkin gerçekliklerin önüne geçebilmektedir. Her ne kadar bir kişi davasında haklı da olsa, gerekli usul kurallarına uymaması halinde hak kaybı yaşayabilmektedir. Örneğin süreleri kaçıran bir kimse, veya hukuken ileri sürmesi gereken bir beyanı ileri sürmeyen ya da ileri sürmemesi gereken bir beyanı ileri süren bir kimse aslında haklı dahi olsa çeşitli hak kayıpları yaşayabilecektir. Boşanma avukatı hukuku ve uygulamayı bilen ve müvekkilinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetecek olan kişidir. 

Detaylı Bilgi İçin: BURAYA TIKLAYARAK BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Boşanma davaları hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız: Ankara Boşanma Avukatı

Desert in Dark

Büromuzda randevusuz görüşme yapılmamaktadır. Lütfen öncelikle arayıp randevu alınız.