top of page

2023 YILI ANKARA BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ VE MAHKEME MASRAFLARI

2023 Yılı İçin Boşanma Avukatı Ücretleri

 

Boşanma davasına bakacak olan avukatlar tarafından, 3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen 9.200 TL tutarında ücretin altında olmamak kaydıyla işin zorluğuna ve müvekkil ile karşı tarafın durumuna göre bir ücret tayin edilmektedir. Bu ücretin altında avukatlık ücreti almak bir avukat için disiplin suçudur ve yaptırıma bağlanmıştır. Boşanma davaları için asgari ücret olarak belirlenmiş olan bu rakam çoğunlukla yalnızca mal paylaşımsız anlaşmalı boşanma davaları için teklif edilmektedir.

Uygulamada, 2023 yılında:

  • Çekişmeli boşanma davalarına bakan avukatlar tarafından, davaya konu edilecek olan olayların yaratacağı potansiyel zorluk durumuna göre ortalama(!) 40.000 - 80.000 Türk Lirası ücret talep edildiği görülmektedir

  • Anlaşmalı boşanma davasına bakan avukatlar tarafından ortalama(!) 9.200 - 20.000 Türk Lirası ücret talep edildiği görülmektedir.


İşin zorluğuna veya avukatın üstlenmek durumunda kalacağı sorumluluğun ağırlığına göre bu tutar değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte boşanma davalarına ilişkin ücret belirlemesi açısından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile barolar tarafından yayınlanan tavsiye edilen ücret tarifeleri önem arz etmektedir.

3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmak suretiyle açıklanmış olan asgari ücret tarifesine göre:

  • Boşanma davasının çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davası olup olmadığına bakılmaksızın, 2023 yılında boşanma davaları için 9.200 Türk Lirasının altında ücret alınamaz. Bu tutara mahkeme masrafları dahil değildir.

Ankara Barosu tarafından güncellenmiş ve 2023 yılı için tavsiye edilen ücret çizelgesi yayınlanmıştır. Güncellendiği haliyle Ankara Barosu 2023 Avukat - İş Sahibi arasındaki en az ücret çizelgesine göre:

  • 2023 yılı çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 44.500 Türk Lirasıdır.

  • 2023 yılı anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti: 28.500 Türk Lirasıdır.

Uygulamadaki  durum değişiklik gösterebilmektedir. Avukatlık ücretlerine dair kesin ve spesifik olarak bir açıklamada bulunmak rekabet yasağına aykırılık teşkil edeceğinden dolayı yapılacak en mantıklı hareket, bir avukat ile görüşüp hukuki danışma hizmeti temin etmek ve yapacağınız bu görüşmede ücretlendirme hususu üzerine de konuşmak olacaktır.

 

Büromuzu arayıp detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz: 0 (532) 237 72 80

2023 Yılında Boşanma Davası Mahkeme Masrafları

Boşanma davalarında boşanma avukatının talep edeceği avukatlık ücretinin yanında bir de avukatlık masrafları ile mahkeme tarafından talep edilecek ya da boşanma davasının açılabilmesi veya usulüne göre sürdürülebilmesi için mahkemeye sunulması gerekecek olan masraf kalemleri söz konusu olacaktır. Bunlar: keşif ve bilirkişi ücreti, tanık giderleri, tebligat masrafları, mahkeme harçları, şehirlerarası işlerde yol vb. giderler, istinaf ve temyiz harçları vb. giderlerdir ve başlangıç olarak 800-2.000 Türk Lirası aralığında bir meblağ tutmakta, mahkeme süresince de gitgide artabilmektedir. Bu masrafların niçin gitgide artış göstereceğine ilişkin olarak örnek vermemiz gerekirse: Dava açılmış ve derdest iken, örneğin ziynet eşyalarına(düğün takıları) ilişkin olarak bilirkişi tarafından rapor tanzim edilmesi halinde 500-1000 Türk Lirası tutarında ek masraflar çıkabilecektir.

2023 Yılında Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Neye Göre Belirlenir?

Boşanma davalarında avukatlık ücreti, avukatın harcayacağı zaman, emek ve bilgi sermayesi ile üstleneceği sorumluluğa göre belirlenir. Örneğin çekişmeli boşanma davaları istinaf ve temyiz süreçleri ile birlikte ortalama(!) 3-5 sene kadar sürebilmektedir. Bu süreçte boşanma avukatı tarafından dava dilekçesi, cevap dilekçeleri, delil dilekçesi, beyan dilekçeleri, gerek görülmesi halinde koruma ve önleme tedbiri istemli dilekçeler, istinaf ve temyiz dilekçelerinin yazılması ile bazı spesifik konulara ilişkin güncel Yargıtay kararlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tüm bu dilekçeler birlikte düşünüldüğünde ortalama 15-20 dilekçe yazımı ve süreç boyunca gerçekleştirilecek birçok duruşmaya müvekkili temsilen katılım, boşanma avukatı tarafından sağlanacaktır.

 

Yazılacak olan dilekçelere, girilecek duruşmalar ve güncel Yargıtay kararlarına ilişkin olarak gerçekleştirilecek olan tarama faaliyeti de dahil olduğunda boşanma avukatı tarafından tek bir çekişmeli boşanma davası için 2-3 yıllık bir süre dahilinde harcanacak olan ortalama iş saati 70-80 saati bulabilmektedir. İşte boşanma davası ücretleri de bu emek/zaman muhasebesi sonucunda ortaya çıkmaktadır ve her avukat, barolar tarafından yayınlanan tarifelere uygun olacak şekilde kendi iş organizasyonu, faaliyet yapısı ve alınacak olan işin komplikasyon durumuna göre ücret belirlemektedir. 

Avukat ile Anlaşacak Ekonomik Durumu Olmayan Vatandaşlar Adli Yardım'dan Yararlanabilir

Üzerine kayıtlı hiçbir malvarlığı olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar, muhtarlıktan fakirlik belgesi almak suretiyle adliyelerde yer alan adli yardım büroları yardımıyla kendilerine ücreti devlet tarafından karşılanmak üzere avukat atanmasını talep edebileceklerdir. Bu şekilde ekonomik olarak durumu müsait olmayan vatandaşlara, kendi kendilerini temsil etmek yerine mutlaka adli yardımdan faydanalanmalarını ve hiç değilse adli yardım vekili vasıtasıyla davalarını yürütmelerini tavsiye ediyoruz.

Ancak sigortalı bir işte çalışan veya üzerine kayıtlı bir taşınır veya taşınmaz mal bulunan vatandaşlar, bir avukatın profesyonel hukuki yardımından faydalanmak istiyorlarsa avukatlık ücretini ödemek durumundadırlar.

 

2023 Yılı İçin Uygulamada Boşanma Avukatı Ücretleri ve Boşanma Davası Masrafları

Boşanma ücretlerinin ne kadar olacağından korkan birçok vatandaşımız, dilekçelerinin yazımı için arzuhalciye gitmek veya bu dilekçeleri bizzat kendileri yazmak gibi talihsiz hatalarda bulunabilmektedir. Bu tip hatalar sonucu cevap dilekçesi, delil dilekçesi veya istinaf ve temyiz gibi başvurulara ilişkin süreleri kaçıran veya dilekçelerini sürelere uygun sunmuş olsalar dahi esasa ilişkin olarak ileri sürmeleri gereken talepleri ileri sürmeyen ve lehe olan Yargıtay içtihatlarını uygun bir üslup ile kullanmayan, yani meramını olması gerektiği gibi anlatamayan vatandaşların geri dönülmez hak kayıplarına uğradıkları görülmektedir. Oysa haklı olduğu halde davasını kaybeden bir kişinin ödeyeceği veya almaktan mahrum kalacağı nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyası ve katkı payı, katılma payı ya da değer artış payı alacağı gibi mal paylaşım alacakları, boşanma ücretlerinin kat kat üstündedir.

 

Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından, aynı zamanda kendisi de avukat olan Abraham Lincoln'ün belki biraz da olsa abartıya kaçan şu sözü unutulmamalıdır: "Kendi kendisini temsil eden kişinin, akılsız bir müvekkili vardır.(A man who represents himself, has a fool for a client)"

Dolayısıyla nafaka, tazminat, velayet ve boşanma davası sonrasında görülecek olan mal paylaşım davasına ilişkin olarak, bu hukuki süreçlerin tarafı olan tüm vatandaşlarımıza, hak kaybına uğramamaları adına mutlaka bir avukat ile görüşüp hukuki danışma ve dava temsil hizmeti almasını tavsiye etmekteyiz. Ayrıca mal paylaşımı davasına istinaden, taraflar arasında yapılmış olan ve halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesinin dikkate alınacağı unutulmamalıdır. Yazımızın devamında açıkladığımız üzere, bir avukat ile anlaşacak maddi durumu olmayan kişiler dahi adli yardımdan faydalanarak ücreti devlet tarafından karşılanmak üzere avukat desteği sağlayabilir.

Boşanma davalarına bakan yetkin ve işinin ehli avukatlar tarafından çekişmeli boşanma davaları için ortalama olarak 40.000 - 80.000 TL aralığında ücretler talep edildiği görülmektedir. Bu nedenle boşanma avukatı tarafından müvekkil dinlenecek ve görüşmede elde edilen verilere ve söz konusu boşanma davasının zorluk durumuna göre bir ücret tayininde bulunulacaktır.

Anlaşmalı boşanma davaları için ise çekişmeli davalara nazaran daha kolay görülen işler olduklarından dolayı, 3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde asgari ücret tutarı olarak belirlenen 9.200 Türk Lirası temel olarak kabul edilmekte ve genellikle: 15.000 - 25.000 Türk Lirası aralığında avukatlık ücreti talep edilmektedir. 

 

Yine de avukatlar tarafından açıkça ücret belirtilmesi rekabet yasağına aykırı bir davranış olacağından ötürü en doğru ve etik davranış hukuki danışma için randevu almak ve bu hukuki danışma esnasında ücret hususunu da bizzat görüşmek olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücretinin anlaşmalı boşanma davalarına nazaran daha fazla olmasının sebebi, çekişmeli boşanma davalarının ortalama olarak 1 ile 3 yıl arasında sürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu süre zarfında boşanma davasına bakan avukat tarafından dava ve cevap dilekçeleri ile birlikte istinaf ve temyiz süreçleri de düşünüldüğünde onlarca dilekçe yazılması ve bir o kadar da duruşmaya girilmesi gerekebilmektedir. Bu durum artan maliyetler ve emek ile birlikte avukatlık ücretinin de doğru orantılı olarak artmasına sebebiyet vermektedir.

Unutulmamalıdır ki: Boşanma davası ve mal paylaşım davası birbirinden ayrı davalardır. Boşanma davası sonrasında görülecek olan mal paylaşım davaları, boşanma davalarından ayrı davalar olmalarından mütevellit, ayrı bir ücretlendirmeye tabii olacaktır. Mal paylaşım davalarında genellikle %10-25 arasında nisbi avukatlık ücreti takdir edilmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı Ortalama Boşanma Davası Ücretleri - 2023 Yılı

Ankara hukuk büroları tarafından boşanma davaları için çeşitli sebeplerle farklı ücretlendirmeler yapılabilmektedir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları ile anlaşmalı boşanma davaları arasında ücretlendirme konusunda farklar baş göstermektedir.

Her ne kadar 3 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmış olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde boşanma davaları için asgari(en az) olarak belirtilmiş olan tutar 9200 Türk Lirası olsa da, bu tutar avukatlar tarafından genellikle yalnızca anlaşmalı boşanma davaları için kabul edilmekte olup, çekişmeli boşanma davalarında 2023 yılı için duruma ve avukata göre değişen bir şekilde, ortalama 40.000 - 80.000 Türk Lirası arasında değişen avukatlık ücretleri talep edilmektedir. İşin niteliğine, zorluğuna ve müvekkilin durumuna göre bu tutar kimi zaman artış da gösterebilmektedir. 

Boşanmayı düşünen, boşanmak için haklı bir sebebi bulunan bir kişi için gösterilebilecek en iyi davranış, görüştüğü avukat ile arasında kurulması gereken güven ilişkisini dikkate almak ve boşanma davası süreci boyunca anlaşabileceği, beraber çalışabileceği bir avukat ile konuşmak ve kendisinden fiyat almaktır. Ekonomik olarak zor durumda olan müvekkiller, avukatlar tarafından göz ardı edilmemekte ve kimi zaman avukatlık sözleşmesinde indirim ve taksitlendirme gibi imkanlar sağlanmaktadır.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aile ve evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocukları alakadar etmektedir. Bunun için üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk alanı olan aile hukuku çatısı dahilinde bulunan davalardır. Hal böyleyken, en iyi boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını da göz önünde bulundurması gereken avukat olacaktır​

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ücreti 2023

2023 yılları için çekişmeli boşanma avukatı ücretleri, işin zorluğuna göre ortalama 40.000 - 80.000 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Ancak bunun yanında çekişmeli boşanma davası sonucunda maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal paylaşımı alacakları gibi alacak kalemleri üzerinden de yüzdelik, nispi bir oran belirlenmesi söz konusu olacaktır. Ancak yukarıda açıklamış olduğumuz gibi, Ankara Barosu tarafından yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti için tavsiye edilen tutar: 44.500 Türk Lirasından az olmamak üzere dava değerinin %15'idir. Ancak 2023 yılının sonuna yaklaştığımız ikinci yarıda 40.000 - 80.000 Türk Lirası arasında değişen bir ücretlendirme yapıldığı görülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücreti 2023

2023 yılları için anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilmiş olan 9.200 Türk Lirası ücretin altında olmamak kaydıyla belirlenmektedir. Bununla birlikte Ankara Barosu tarafından yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti için tavsiye edilen tutar: 28.500 Türk Lirasıdır.

Boşanma Davalarında Avukat ile Temsilin Yararı - Boşanma Davasında Avukat İle Temsil Zorunlu Mudur? Avukat Tutmazsam Ne Olur?

Kendi boşanma davasını avukat yardımı olmaksızın yürütmek isteyen ve boşanma davası sonucunda nafaka, tazminat ve malvarlığı değerleri bazında onbinlerce veya yüzbinlerce liralık hak kaybına uğrama riski taşıyan her vatandaş kendisine şu soruları sormalıdır: 

  • "Ben kendi lehime kullanılabilecek kaç adet Yargıtay içtihadı biliyorum? Yargıtay'ın bu kararları güncel mi? Bu kararlarından dönmüş olabilir mi?"

  • "Cevap ve delil dilekçelerini usulüne uygun sunmazsam, süreleri kaçırırsam ne olur? Delil dilekçesini usulüne uygun olarak sunmamanın yaptırımı nedir?"

  • "Türkiye'de nafaka süreli mi yoksa süresiz mi ödenmektedir?"

  • "Mahkeme adabı ve aile mahkemesi hakimi ile iletişim kurma konusunda deneyimim var mı?"

Bu ve benzeri sorulara cevap vermekte güçlük çeken herkes, boşanma davasının görülmesi esnasında en azından birkaç hususta çuvallayacak demektir.

Boşanma davaları yalnızca bir evlilik birliğinin sona ermesi olsaydı sanıyoruz ki hiç kimse bir avukat ile anlaşma ihtiyacı hissetmezdi. Ancak boşanma davaları, taraflar açısından gerek ekonomik, gerekse psikolojik bir çok ağır nitelikli travmaya gebedir. Boşanmanın ferileri olarak nitelendirilmekte olan hayat boyu nafaka ve velayet ile maddi ve manevi tazminat hususları onbinlerce hatta yüzbinlerce liralık sonuçlar doğurabilmektedir. Bu meblağların yanında oldukça küçük bir miktar olarak kalan avukatlık ücretleri, iyi bir avukatın temsilinin davaya etkileri nazara alınacak olursa hayli ucuz kalmaktadır.

Her ne kadar boşanma davalarında tarafların avukat ile temsil zorunluluğu bulunmasa da, hukukun her dalında olduğu gibi aile hukukunda da telafisi zor kayıpların önüne geçilebilmesi adına alanında uzman boşanma avukatı ile görüşülüp hukuki danışma ve dava desteği alınmasında fayda vardır.

Bir boşanma avukatı, boşanma davasında müvekkiline çok kapsamlı bir şekilde fayda sağlayabilir. En basit şekliyle boşanma davaları kişileri maddi ve manevi olarak yıpratmaktadır. Boşanma avukatının davaya müdahil olmasıyla birlikte taraflar davanın yakın temasından ve psikolojik etkilerinden uzaklaşacak ve yalnızca dolaylı olarak etkilenecektir. Bunun yanında hukuk sistemimizde usul kuralları çoğu zaman esasa ilişkin gerçekliklerin önüne geçebilmektedir. Her ne kadar bir kişi davasında haklı da olsa, gerekli usul kurallarına uymaması halinde hak kaybı yaşayabilmektedir. Örneğin süreleri kaçıran bir kimse, veya hukuken ileri sürmesi gereken bir beyanı ileri sürmeyen ya da ileri sürmemesi gereken bir beyanı ileri süren bir kimse aslında haklı dahi olsa çeşitli hak kayıpları yaşayabilecektir. Boşanma avukatı hukuku ve uygulamayı bilen ve müvekkilinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetecek olan kişidir. 

Detaylı Bilgi İçin: BURAYA TIKLAYARAK BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Boşanma davaları hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız: Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Barosu tarafından Aile Mahkemelerinin görev alanına giren işlere istinaden 2023 yılı için öngörülmüş olan tavsiye edilen ücretler aşağıdaki gibidir:

tarife.jpg

Sıkça Sorulan Sorular

 

Boşanma avukatı ücreti ne kadardır?

Boşanma avukatı ücretleri, boşanma davasının çekişmeli ya da anlaşmalı görülmesine göre değişiklik göstermektedir. 2023 yılları için boşanma avukatlık ücretleri ortalama olarak 20.000 - 50.000 Türk Lirası aralığında tutabilmektedir. Bununla birlikte avukatlar tarafından, dava sonucunda edinilecek olan maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı davası sonucunda edinilecek olan katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı gibi alacak kalemleri üzerinden de yüzdelik şekilde belirlenecek bir nispi ücret alınmaktadır.

Çekişmeli boşanma avukat ücreti ne kadardır?

Çekişmeli boşanma davaları için avukatlık ücreti, her avukat açısından farklılık göstermekle birlikte Ankara Barosu tarafından yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre 44.500 Türk Lirasından az olmamak üzere dava değerinin %15'idir.

Anlaşmalı boşanma davası avukat ücreti ne kadardır?

Anlaşmalı boşanma davaları için avukatlık ücreti, her avukat açısından farklılık göstermekle birlikte Ankara Barosu tarafından yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre 28.500 Türk Lirasıdır.

Boşanma davası avukatlık ücretleri neye göre belirlenir?

Boşanma davası avukatlık ücretleri, her davanın zorluğuna ve avukatın boşanma davası için harcayacağı mesaiye göre belirlenir. Bu anlamda örneğin çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına nazaran daha zahmetli işlerin yapılmasını gerektirdiği için çok daha yüksek ücretlerin ödenmesini gerektirmektedir.

Ücretsiz boşanma avukatı bulabilir miyim?

Avukatlık Kanunumuz ve avukatlık meslek etik kuralları gereği avukatların ücretsiz iş alması meslek etiğine, kanuna ve rekabet yasağına aykırıdır. Hiçbir avukat, ücret almaksızın müvekkillerinin iş ve işlemleri ile ilgilenemez; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olacaktır.

Boşanma avukatı ücreti en az ne kadar olabilir?

Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2023 yılında boşanma davalarına bakan avukatlar tarafından en az 9.200 Türk Lirası ücret alınabilir ve boşanma davasına bakan avukat tarafından bu ücretin altında ödeme alınması, avukat açısından yaptırım sebebidir.

bottom of page