boşanma avukat ücretleri

ANKARA BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ VE MAHKEME MASRAFLARI

Boşanma avukatı ücretleri ve mahkeme harcı gibi ek boşanma masraflarının ne kadar tutacağı, boşanma arefesinde olan bir çok kişinin aklını kurcalamaktadır. ​Öyle ki, bir çok vatandaş boşanma ücretlerinin ne kadar çok olduğuna hayıflanıp davasına ilişkin dilekçelerin yazımı için arzuhalciye gitme ve hatta dilekçeleri kendileri yazma gibi talihsiz hatalar yapabilmektedir. Bu tip hatalar sonucu cevap dilekçesi, delil dilekçesi veya istinaf ve temyiz gibi başvurulara ilişkin süreleri kaçıran veya dilekçelerini sürelere uygun sunmuş olsalar dahi esasa ilişkin olarak ileri sürmeleri gereken talepleri ileri sürmeyen, lehe içtihatları uygun bir üslup ile kullanmayan ve meramını olması gerektiği gibi anlatamayan vatandaşların geri dönülmez hak kayıplarına uğradıkları görülmektedir.

Dolayısıyla nafaka, tazminat, velayet ve boşanma davası sonrasında görülecek olan mal paylaşım davasına ilişkin olarak tüm vatandaşlarımıza hak kaybına uğramamaları adına mutlaka bir avukat ile görüşüp hukuki danışma ve temsil desteği almasını tavsiye etmekteyiz.

Üzerine kayıtlı hiçbir malvarlığı olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar da, muhtarlıktan fakirlik belgesi almak suretiyle adliyelerde yer alan adli yardım büroları yardımıyla kendilerine ücreti devlet tarafından karşılanmak üzere avukat atanmasını talep edebileceklerdir. 

Boşanma Avukatı Ücretlerine İlişkin Baro Tarifeleri

Türkiye Barolar Birliği tarafından 2021 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilmiş olan 4080 TL tutarında ücretin altında olmamak kaydıyla işin zorluğuna ve müvekkil ile karşı tarafın durumuna göre avukat tarafından herhangi bir ücret tayin edilebilir. Bu ücretin altında avukatlık ücreti almak bir avukat için disiplin suçudur ve yaptırımı vardır. Boşanma davaları için asgari ücret olarak belirtilen bu rakam çoğunlukla yalnızca anlaşmalı boşanma davaları için teklif edilmektedir.

Ankara Barosu tarafından 2021 yılı için yayınlanan Avukat - İş Sahibi arasındaki en az ücret çizelgesine göre çekişmeli boşanma dava ücreti 15.300,00 Türk Lirasıdır.

 

Uygulamada Boşanma Avukatı Ücretleri ve Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davalarına bakan yetkin ve işinin ehli avukatlar tarafından çekişmeli boşanma davaları için ortalama olarak 6.000-15.000 TL aralığında ücretler talep edildiği görülmektedir. Bu nedenle boşanma avukatı tarafından müvekkil dinlenecek ve görüşmede elde edilen verilere ve söz konusu boşanma davasının zorluk durumuna göre bir ücret tayininde bulunulacaktır.

Anlaşmalı boşanma davaları için ise çekişmeli davalara nazaran daha kolay görülen işler olduklarından dolayı genellikle asgari ücret tutarı olarak belirlenen 4080 Türk Lirası talep edilmektedir. 

 

Yine de avukatlar tarafından açıkça ücret belirtilmesi rekabet yasağına aykırı bir davranış olacağından ötürü en doğru ve etik davranış hukuki danışma için randevu almak ve bu hukuki danışma esnasında ücret hususunu da bizzat görüşmek olacaktır. 

Unutulmamalıdır ki: Boşanma davası ve mal paylaşım davası birbirinden ayrı davalardır. Boşanma davası sonrasında görülecek olan mal paylaşım davaları, boşanma davalarından ayrı davalar olmalarından mütevellit, ayrı bir ücretlendirmeye tabii olacaktır. Mal paylaşım davalarında genellikle %10-25 arasında nisbi avukatlık ücreti takdir edilmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı Ortalama Boşanma Davası Ücretleri - 2021 Yılı

Ankara hukuk büroları tarafından boşanma davaları için çeşitli sebeplerle farklı ücretlendirmeler yapılabilmektedir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları ile anlaşmalı boşanma davaları arasında ücretlendirme konusunda farklar baş göstermektedir.

Her ne kadar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde boşanma davaları için belirtilmiş olan tutar 4080 Türk Lirası olsa da, bu tutar avukatlar tarafından genellikle yalnızca anlaşmalı boşanma davaları için kabul edilmekte olup, çekişmeli boşanma davalarında 2021 yılı için duruma ve avukata göre değişen bir şekilde, ortalama 8.000 - 15.000 Türk Lirası arasında değişen avukatlık ücretleri talep edilmektedir. İşin niteliğine, zorluğuna ve müvekkilin durumuna göre bu tutar kimi zaman artış da gösterebilmektedir. 

Boşanmayı düşünen, boşanmak için haklı bir sebebi bulunan bir kişi için gösterilebilecek en iyi davranış, görüştüğü avukat ile arasında kurulması gereken güven ilişkisini dikkate almak ve boşanma davası süreci boyunca anlaşabileceği, beraber çalışabileceği bir avukat ile konuşmak ve kendisinden fiyat almaktır. Ekonomik olarak zor durumda olan müvekkiller, avukatlar tarafından göz ardı edilmemekte ve kimi zaman avukatlık sözleşmesinde indirim ve taksitlendirme gibi imkanlar sağlanmaktadır.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aile ve evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocukları alakadar etmektedir. Bunun için üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk alanı olan aile hukuku çatısı dahilinde bulunan davalardır. Hal böyleyken, en iyi boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını da göz önünde bulundurması gereken avukat olacaktır​

Boşanma Davası Mahkeme Masrafları

Boşanma davalarında boşanma avukatının talep edeceği avukatlık ücretinin yanında bir de mahkeme tarafından talep edilecek ya da boşanma davasının açılabilmesi veya usulüne göre sürdürülebilmesi için mahkemeye sunulması gerekecek olan masraf kalemleri söz konusu olacaktır. Bunlar: keşif ve bilirkişi ücreti, tanık giderleri, tebligat masrafları, mahkeme harçları, istinaf ve temyiz harçları vb. giderlerdir ve başlangıç olarak 500-1500 Türk Lirasına yakın bir meblağ tutmakta, mahkeme süresince de gitgide artabilmektedir.​

Boşanma Davalarında Avukat ile Temsilin Yararı - Boşanma Davasında Avukat İle Temsil Zorunlu Mudur? Avukat Tutmazsam Ne Olur?

 

Kendi boşanma davasını avukat yardımı olmaksızın yürütmek isteyen ve boşanma davası sonucunda nafaka, tazminat ve malvarlığı değerleri bazında onbinlerce veya yüzbinlerce liralık hak kaybına uğrama riski taşıyan her vatandaş kendisine şu soruları sormalıdır: 

  • "Ben kendi lehime kullanılabilecek kaç adet Yargıtay içtihadı biliyorum? Yargıtay'ın bu kararları güncel mi? Bu kararlarından dönmüş olabilir mi?"

  • "Cevap ve delil dilekçelerini usulüne uygun sunmazsam, süreleri kaçırırsam ne olur? Delil dilekçesini usulüne uygun olarak sunmamanın yaptırımı nedir?"

  • "Türkiye'de nafaka süreli mi yoksa süresiz mi ödenmektedir?"

  • "Mahkeme adabı ve aile mahkemesi hakimi ile iletişim kurma konusunda deneyimim var mı?"

Bu ve benzeri sorulara cevap vermekte güçlük çeken herkes, boşanma davasının görülmesi esnasında en azından birkaç hususta çuvallayacak demektir.

Boşanma davaları yalnızca bir evlilik birliğinin sona ermesi olsaydı sanıyoruz ki hiç kimse bir avukat ile anlaşma ihtiyacı hissetmezdi. Ancak boşanma davaları, taraflar açısından gerek ekonomik, gerekse psikolojik bir çok ağır nitelikli travmaya gebedir. Boşanmanın ferileri olarak nitelendirilmekte olan hayat boyu nafaka ve velayet ile maddi ve manevi tazminat hususları onbinlerce hatta yüzbinlerce liralık sonuçlar doğurabilmektedir. Bu meblağların yanında oldukça küçük bir miktar olarak kalan avukatlık ücretleri, iyi bir avukatın temsilinin davaya etkileri nazara alınacak olursa hayli ucuz kalmaktadır.

Her ne kadar boşanma davalarında tarafların avukat ile temsil zorunluluğu bulunmasa da, hukukun her dalında olduğu gibi aile hukukunda da telafisi zor kayıpların önüne geçilebilmesi adına alanında uzman boşanma avukatı ile görüşülüp hukuki danışma ve dava desteği alınmasında fayda vardır.

Bir boşanma avukatı, boşanma davasında müvekkiline çok kapsamlı bir şekilde fayda sağlayabilir. En basit şekliyle boşanma davaları kişileri maddi ve manevi olarak yıpratmaktadır. Boşanma avukatının davaya müdahil olmasıyla birlikte taraflar davanın yakın temasından ve psikolojik etkilerinden uzaklaşacak ve yalnızca dolaylı olarak etkilenecektir. Bunun yanında hukuk sistemimizde usul kuralları çoğu zaman esasa ilişkin gerçekliklerin önüne geçebilmektedir. Her ne kadar bir kişi davasında haklı da olsa, gerekli usul kurallarına uymaması halinde hak kaybı yaşayabilmektedir. Örneğin süreleri kaçıran bir kimse, veya hukuken ileri sürmesi gereken bir beyanı ileri sürmeyen ya da ileri sürmemesi gereken bir beyanı ileri süren bir kimse aslında haklı dahi olsa çeşitli hak kayıpları yaşayabilecektir. Boşanma avukatı hukuku ve uygulamayı bilen ve müvekkilinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetecek olan kişidir. 

Detaylı Bilgi İçin: BURAYA TIKLAYARAK BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Boşanma davaları hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız: Ankara Boşanma Avukatı

Desert in Dark

Büromuzda randevusuz görüşme yapılmamaktadır. Lütfen öncelikle arayıp randevu alınız.