top of page
  • Avukat Baran DELİL

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir? Tensip Tutanağı 2023

Delil Hukuk Bürosu

 

Makale İçeriği:

  1. Tensip Zaptı Nedir?

  2. Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

  3. Tensip Zaptı Ne İşe Yarar?

  4. Tensip Zaptında Nelere Dikkat Edilmelidir?

  5. Tensip Zaptına İtiraz veya Cevap Dilekçesi Verilmeli Midir?

  6. Tensip Zaptı Ne Kadar Sürede İlgililere Tebliğ Edilir?

 

Tensip Zaptı Nedir?


Tensip zaptı, diğer adıyla tensip tutanağı, açılmış olan davaya ilişkin olarak, davayı incelemekte olan mahkeme tarafından yürütülecek olan inceleme faaliyetlerine ilişkin saptama ve hükümleri barındıran, bir çeşit yol haritasıdır. Tensip zaptı ile, yargılamanın gidişatına ilişkin ön hazırlıklar yapılır, eksik hususlar saptanır ve taraflara yargılamanın sürüncemede bırakılmaması adına kanuni yükümlülükleri hatırlatılır. Ayrıca hakim tarafından ilk duruşma günü de istisnai haller hariç olmak üzere tensip zaptı ile karara bağlanır ve tensip zaptı ile birlikte taraflara tebliğ edilir.


Tensip zaptı ile birlikte adeta yargılama sürecinde ilk duruşma tarihine itibaren izlenilmesi gereken yolun haritası çıkarılır ve bu saptamaların taraflara bildirilmesi sağlanır. Tensip zaptını tebliğ alan taraflar, yargılamanın seyrine ve kendi haklarına zarar vermemek adına tensip zaptında yer alan ve kendilerine bildirilen hususlara uygun davranmalı, tensip tutanağında herhangi bir hata olduğunu düşünüyorlarsa da bu durumu usulüne uygun bir şekilde mahkemeye bildirmelidirler.Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?


Çoğu zaman kendilerine yönelik bir dava açılmış veya bir başkasına yönelik olarak bir dava açmış olan vatandaşlarımızın Ulusal Yargı Ağı Platformu(UYAP) üzerinden dosyalarını inceledikleri esnada "tensip zaptı hazırlandı" ifadesi ile karşılaşmaları üzerine tensip zaptının hazırlanmasının ne anlama geldiği yönünde soru işaretleri oluştuğunu görmekteyiz.


"Tensip zaptı hazırlandı" ifadesi, dosyayı incelemekle görevli hakimin yargılamanın gidişatına ilişkin olarak gerekli belirlemeleri yapmış olduğu ve büyük ihtimalle ilk duruşma gününün de belirlenmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı hareket, dava konusu hukuk alanında uzman bir avukat ile görüşülerek hukuki danışmanlık hizmeti temin etmek olacaktır.Tensip Zaptı Ne İşe Yarar?


Tensip zaptı, tarafları ve mahkeme personelini yargılamanın gidişatına ilişkin bilgilendirmektedir. Böylece taraflar, yargılamanın ne şekilde ilerleyeceğini, hangi süreler içerisinde hangi işlemlerin yapılması gerektiği ve sunulması gereken delillerin ne kadar süre içerisinde ve hangi usul kuralları dahilinde sunulması gerektiğini tensip zaptını detaylı bir şekilde inceleyerek öğrenebilir.


Tensip zaptını tebliğ alan ya da UYAP üzerinden tensip zaptını inceleyen kişilerce, öncelikle tensip zaptı detaylı olarak okunmalı ve mahkemece belirlenmiş olan hususlar not edilerek her bir madde için yapılması gereken hukuki iş ve işlemler ortaya konulmalıdır. Örneğin herhangi bir hukuki işlem için(cevap veya savunma dilekçesi yazılması gibi) herhangi bir süre öngörülmüşse, bu sürelere itimat edilmesi tarafların menfaatine olacak ve olası hak kayıplarının önlenmesi ile birlikte zaman kaybının da önüne geçecektir.Tensip Zaptında Nelere Dikkat Edilmelidir?


Tensip zaptı ya da tensip tutanağında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yargılama işlemlerine ilişkin sürelerin öğrenilmesi ve delillerin sunulması usulünün öğrenilmesi, tensip zaptı ile yapılan ihtaratları dikkate almak ve bunların gereğini yerine getirmektedir. Tensip zaptında yer alan hususların layığıyla yerine getirilmemesi halinde hak kayıplarının yaşanması söz konusu olabilmektedir.


Tensip zaptı hazırlandıktan sonra mutlaka dava konusu hukuk alanında çalışmalar yürütmekte olan bir meslektaşla temasa geçmeniz ve hukuki temellere dayalı stratejik bir yol haritası oluşturmanız tavsiye edilir.Tensip Zaptına İtiraz veya Cevap Dilekçesi Verilmeli Midir?


Tensip zaptı, yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere yalnızca yargılamanın işleyişine dair bir çeşit yol haritası görevi görmektedir. Bu nedenle tensip zaptında yer alan hükümlere ilişkin olarak itiraz, cevap veya savunma dilekçesi verilmesi genellikle gerekmemektedir. Yapılması gereken iş, hakkında tensip zaptı düzenlenmiş olan davanın bizzat kendisine ilişkin olarak beyanda bulunmaktır. Tensip zaptına ilişkin olarak itiraz, tensip zaptında hata bulunması halinde söz konusu olabilir. Örneğin basit yargılama usulüne tabii bir hukuk davası için düzenlenmiş olan bir tensip zaptında hakim veya mahkeme personeli tarafından sehven yazılı yargılama usulüne ilişkin yargılama kuralları öngörülmüş olabilir. Bu durumda tespit edilen hata, mahkemeye sunulacak olan bir beyan dilekçesi ile bildirilebilir.Tensip Zaptı Ne Kadar Sürede İlgililere Tebliğ Edilir?


Tensip zaptı, tarafların avukatlarının bulunup bulunmaması, dava dilekçesindeki adreslerinin doğru olup olmaması, dava dilekçelerindeki adres yanlışsa veya taraflar tebligatın yapılacağı tarihte evde değilse adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunup bulunmamasına göre değişik sürelerde tebliğ edilebilmektedir. Davada avukatı bulunan taraflara çıkarılacak tebligatlar, avukata Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) üzerinden tebliğ edilmektedir. Dolayısıyla avukatı olan kişilere çıkarılacak olan tebligatlar mahkeme kaleminin iş yüküne göre 1-2 gün içerisinde sağlanmaktadır.


Avukatı bulunmayan kişilere çıkarılacak tebligatlar ise Tebligat Kanunumuza göre tebliğ edilecek olup, herhangi bir aksilik çıkmazsa 1 hafta ile 1 ay arasında gerçekleştirilebilmektedir.


 
ankara avukat

bottom of page