Ara
  • Hüseyin Baran DELİL

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2022

Delil Hukuk Bürosu

boşanma davası nasıl açılır

Makale İçindekiler:

  1. Boşanma Davası

  2. Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  3. Boşanma Davası Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  4. Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir?


Boşanma Davası


Boşanma davası, kaynağını Anayasamız ve Türk Medeni Kanunumuzda bulan evlilik kurumunun sona erme sebeplerinden biridir. Evlilik, eşlerden birinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi veya cinsiyet değiştirmesi, evliliğin butlanına veya iptaline karar verilmesi ve boşanma ile sona erer.


Görüldüğü üzere boşanma, evlilik birliğinin sona erme sebeplerinden birisidir. Eşler, boşanma ve ferileri hususunda birlikte karar vererek anlaşmalı olarak boşanabilecekleri gibi, boşanmanın ferileri veya mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlanamaması halinde çekişmeli olarak da boşanabileceklerdir.


Dolayısıyla tarafların öncelikle anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma yollarından hangisini tercih edecekleri üzerine karar vermeleri gerekmektedir. Taraflar arasında sağlıklı bir iletişim kanalının bulunması halinde daha az masraflı ve psikolojik olarak da tarafları daha az yıpratan seçenek olan anlaşmalı boşanma davalarını şiddetle tavsiye etmekteyiz. Böylece yargılama masrafları, avukatlık ücreti vb. yargısal giderler çok daha az tutarlarda olacağı gibi, dava süresi de duruma göre ortalama 2-5 yıl(üst derece mahkemeleri ve mal paylaşımı davası dahil) yerine 2-3 ay olacaktır.


Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, boşanma avukatı yardımı ile çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davalarında tarafların avukat ile anlaşmak ve kendilerini avukat ile temsil ettirmek gibi bir zorunlulukları bulunmasa dahi, olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına mutlaka bir avukatın profesyonel yardımını almakta fayda vardır. Boşanma davası avukatlık ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız: Boşanma Davası ÜcretiBoşanma Davası Nasıl Açılır?


Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen ve 1 yıldan uzun süredir evli olan çiftler, aralarında imza altına alacakları anlaşmalı boşanma protokolünü, boşanma dilekçeleri ekinde mahkemeye sunup, tevzi bürosu ile ilgili işlemleri hallettikten ve gerekli harç ve masrafları yatırdıktan sonra boşanma davasını açabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması konusunda detaylı bilgi için tıklayınız: Anlaşmalı Boşanma Protokolü


Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için de taraflardan biri, hazırladığı çekişmeli dava dilekçesini yetkili ve görevli mahkemeye sunarak ve aynı şekilde, gerekli harç ve masrafları yatırarak açabilir.


Kimi zaman avukatlık ücreti ödemek istemeyen tarafların, süreci kendi kendilerine yönetmeye çalıştıkları veya çok daha kötüsü, dilekçelerini arzuhalciye yazdırdıkları görülmektedir. Her yıl bu şekilde binlerce insan mağdur olmakta ve geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşamaktadır. Örneğin süreci doğru yönetemediği için delil dilekçesi sunamayan, aleyhine gelen karara ilişkin olarak istinaf ve temyiz sürelerini kaçıran ve hayatı boyunca haklı olduğu halde nafaka ve tazminat ödemek durumunda kalan ya da hakkı olan nafakayı ve tazminatı almaktan mahrum kalan çok sayıda insan vardır.


Tüm bu sebeplerle boşanma sürecinin mutlaka alanında uzman bir avukat yardımıyla yürütülmesi gerektiği tavsiyemizin altını çiziyoruz. Avukat tutacak durumunuzun olmaması halinde, bulunduğunuz şehirdeki barodan veya adliyelerde yer alan adli yardım bürosundan ücretsiz hukuki destek talep edebileceğinizi unutmayın. Günümüzde, boşanma davasını internet kullanmasını bilen bir çocuk dahi açabilir. Ancak boşanma davası yalnızca açılıştan ibaret değildir, sürecin başından sonuna kadar yapılabilecek en ufak bir hata bile çok büyük çaplı hak kayıplarına sebebiyet verebilir.Boşanma Davası Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?


Boşanma davası açarken mutlaka yargılama usulü üzerine bilgi edinilmeli ve tebligat süreci son derece dikkatli takip edilmelidir. Sürelere itimat edilmeli ve sürelerin aşılması halinde geri dönülmez hak kayıplarına uğranılacağının bilincinde olunmalıdır. Bu anlamda "Ne var yani süreyi kaçırmışsak, sonuçta adalet haklı olanın yanında değil midir?" şeklinde düşünceler hukuk tekniğine tamamen aykırı olup, "Usul, esasa mukaddemdir." sözüne uygun hareket edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.


Özellikle delil dilekçesi, mutlaka süresi içerisinde dosya muhteviyatına kazandırılmalı ve dosya durumu ile eldeki delillerin ispat niteliği de dikkate alınarak, adeta bir satranç oyuncusunun satranç taşlarını yürütmesi gibi stratejik bir şekilde kullanılmalıdır. Özellikle karşı tarafın delillere dair bilgi sahibi olup olmaması, elde bulunan delillerin elde bulunup bulunmadığından şüphe ediyor olması, elde bazı delillerinin bulunduğunu biliyor olsa dahi tam olarak hangi delillerin bulunduğundan emin olamadığı veya elde hiçbir delilin bulunmadığı yanılgısı içerisinde olduğu hallerin hepsinde farklı bir tutum izlenmelidir. Zira dilekçeler safhasında deliller açısından karşı tarafın kozlarını bilmeyen taraf, genellikle beyanlarını bu neviden bir kaygı içerisinde verecek ve sunabileceği kimi beyanları sunmaktan geri duracakken, sunmaması gereken bazı beyanları da kendisi açısından daha elverişli bir durum yaratabileceği yanılgısıyla sunabilecektir.


Dolayısıyla özellikle delillerin kullanılmasına ilişkin olarak aceleci davranmaktan kaçınılmalı ve dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi bir çelişkili beyanda bulunulmamalıdır. En iyi boşanma avukatı, eldeki veriyi taktisyen bir eda ile adeta bir argüman mühendisi olarak yöneten kişi olmalıdır.


Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir?


Boşanma davasının ferileri: Nafaka, Tazminat ve Velayet hususlardır. Bu haklara ilişkin talepler, boşanma davasıyla birlikte ileri sürülebilecekleri gibi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde de ileri sürülebilirler. Velayet ve iştirak nafakası, çocuğun üstün yararını ilgilendiren ve kamu düzenine ilişkin olan hususlar olmasından mütevellit her an ileri sürülebilirler, nafaka ve tazminatta olduğu gibi 1 yıllık hak düşürücü süre söz konusu değildir.


Nafaka hakkında genel olarak bilgi almak için tıklayınız: Nafaka Davası ve Boşanmada Nafaka Talebi

İştirak nafakası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: İştirak Nafakası

Yoksulluk nafakası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: Yoksulluk Nafakası

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat 

Boşanma davaları hakkında detaylı bilgi almak için, websitemizde yer alan iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Boşanma avukatı Ankara ve Türkiye'nin dört bir yanında müvekkillerine hizmet verebilir.

 

en iyi boşanma avukatı
Desert in Dark

Büromuzda ücretsiz ve randevusuz görüşme yapılmamaktadır. Lütfen öncelikle arayıp randevu alınız.