top of page
  • Avukat Baran DELİL

Aile Hukuku Nedir? Aile Hukuku Davaları Nelerdir?

Delil Hukuk Bürosu

aile hukuku nedir aile hukuku davaları
 

Makale İçeriği:

 

Aile Hukuku Nedir?


Aile hukuku, Türk Medeni Kanunumuzun 2. kitabında 118. madde ve devamında düzenlenmiştir. Aile hukuku içerisinde esasen:

  • Evlilik Hukuku,

  • Hısımlık ve

  • Vesayet hususları düzenlenmiştir

Ancak uygulamada Türk Medeni Kanunumuzda 1. kitapta 8. madde ve devamında düzenlenmiş olan kişiler hukukuna ilişkin hususlar da, aile hukukunun içerisine dahilmiş gibi muamele görmektedir. Bu nedenle bu makalemizde kişiler hukukuna ilişkin hukuki iş ve işlemlere de değineceğiz.Aile Hukuku Davaları Nelerdir?


Aile hukukunun konu alanına giren davalar: Boşanma davaları, mal rejiminin tasfiyesi, boşanmanın ferilerine ilişkin dava ve talepler(velayet, maddi ve manevi tazminat, nafaka), ziynet eşyası davası, mal rejiminin tasfiyesi davası, ayrılık davası, 6284 sayılı kanun uyarınca tedbir istemli dava ve talepler, vesayet(vasilik) davası, soybağının reddi davası, babalık davası, analık davası gibi davalardır.


Aile hukuku ve kişiler hukukunun konu alanına giren hukuki iş ve işlemlere ilişkin detaylı bilgi almak istiyorsanız, bu hususlara ilişkin makale ve yayınlarımızı okuyabilirsiniz:Aile Hukuku Avukatı Kimdir?


Uygulamada bazı avukatlar için boşanma avukatı veya ceza avukatı şeklinde ayrımlar yapıldığı görülmektedir. Bu durum televizyon dizileri, medya kuruluşları vb. yayın organları tarafından yayılan yanlış, hatalı ve eksik bilgilerin halk arasında yaygınlaşmasından ileri gelmektedir. Türk hukuk sistemimizde avukatlar arasında uzmanlaşma söz konusu değildir ve her avukat, usulüne uygun bir şekilde yetkilendirildiği her türlü hukuki iş veya işlemi yerine getirebilir.Aile Hukukunun Temel İlkeleri ve Kuralları Nelerdir?


Aile hukukunun temel ilkeleri olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Anayasamızda yer alan ilke ve kurallar, emredici hükümler ile kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı düzenleme yasağı, Türk Medeni Kanunumuzda yer alan dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı, müşterek çocuklara ilişkin talep ve davalarda çocuğun üstün yararı ilkesi, aile birliğinin korunması ilkesi sayılabilir.


Aile hukuku ve kişiler hukukuna ilişkin her türlü davada, bu ilkeler ve hukuk genel ilkelerinin yanında birçok ilke ve uygulama kuralları esas alınarak hakkaniyete göre hüküm kurulması amaçlanmaktadır.Aile Hukuki Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme


Aile hukuku ve kişiler hukukuna ilişkin davalar genellikle aile mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilir ancak yerine getirilmek istenilen hukuki iş veya işlemin niteliğine göre Asliye Hukuk Mahkemeleri de görevli olabilmektedir. Bu nedenle yapılacak en doğru davranış, hangi hukuki işlem yapılacaksa, o alanda çalışmalar yürüten uzman bir avukat ile görüşülerek hukuki danışmanlık hizmeti temin edilmesidir.


Aynı durum, aile hukuku ve kişiler hukukuna ilişkin dava ve diğer hukuki işlemler açısından yetkili mahkemenin belirlenmesine istinaden de geçerlidir ve aynı şekilde, yapılacak en doğru davranış konuya ilişkin olarak alanında uzman bir aile hukuku avukatının profesyonel yardımından faydalanmak olacaktır.Aile Hukuku Alanında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık


Aile hukuku ve kişiler hukuku alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti, bu alanlara sirayet eden etkileri nedeniyle çok büyük önem arz eden bir iş etiği ve objektif ahlak anlayışı gerektirmektedir. Aile hukuku ve kişiler hukuku alanına ilişkin her türlü hukuki işlem için, bu alanlarda çalışmalar yürüten uzman bir avukatın yardımından faydalanılması tavsiye edilmekteyse de, genellikle bu alanlarda avukat ile veya başkaca bir kişi veya makam temsil zorunlu değildir. Tabii vesayet, irade yetisinin olmayışı gibi haller bu duruma istisna oluşturabilir ve her somut olay açısından ayrıca değerlendirilmelidir.


Aile Hukuku Davalarında Zamanaşımı veya Hak Düşürücü Süreler


Aile hukuku ve kişiler hukukuna ilişkin işlemlerde zamanaşımı veya hak düşürücü süreler, her somut olay ve yapılacak her hukuki işlem açısından ayrı ayrı değerlendirmeye tabii tutulur. Bu anlamda bu alanların konusuna giren bazı davalarda zamanaşımı veya hak düşürücü süre mevcut değilken, bazılarında da bu süreler mevcut olmakla birlikte her bir işlem konusu açısından değişiklik gösterebilmektedir.


 
aile hukuku avukatı
Comments


bottom of page