ankara gayrimenkul avukatı tapu avukatı

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Kamulaştırma, Miras, Kira,
Tapu, Kadastro ve Her Türlü Gayrimenkul Uyuşmazlıkları

Gayrimenkul Hukuku, gayrimenkul yani arsa, arazi ve kat mülkiyeti dediğimiz, örneğin apartman dairesi gibi taşınmazlara ilişkin olarak vatandaşların sahip olduğu ve olacağı hak ve yükümlülükleri işleyen hukuk dalıdır. Mevzuatta yer alan çatı konusunun genel adıyla "eşya hukuku" olarak nitelendirilmektedir. Ancak kamulaştırma gibi idare hukukunun alanına da giren bazı kural ve uygulamalar neticeside, uygulamada avukatlar ve müvekkiller tarafından "gayrimenkul hukuku" adının eşya hukuku ifadesine nazaran daha çok ve kapsamlı olarak kullanılmaya başlandığı da bir gerçektir.

Türk Medeni Kanunumuza göre, taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır:

  1. Arazi,

  2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve

  3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Dava Türleri

 

Gayrimenkul Avukatı

Sanılanın aksine; hukuk sistemimizde "gayrimenkul avukatı" adında belirli bir alanda ihtisaslaşmış/uzmanlaşmış bir avukat modeli söz konusu değildir ve olamaz, uygulamada bazı avukatlar bazı alanlarda uzmanlaşıyor ve yalnızca o alanlarda çalışmayı tercih diyor olsa da, teoride böyle bir ayrıma gidilmesi ülkemizde mevcut kanunlar dolayısıyla mümkün değildir. Aynı şekilde tapu avukatı, kamulaştırma avukatı, kat mülkiyeti avukatı, kadastro avukatı gibi ifadelerin de teoride hukuk dünyamızda karşılığı bulunmamaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve staj dönemini tamamlayıp bağlı bulunduğu barodan avukatlık ruhsatnamesini almış olan her avukat gayrimenkul hukukuna ilişkin çalışmalarda bulunabilecektir. Gayrimenkul avukatı terimi kanundan değil, uygulamadan ve hak talebinde bulunmak isteyen müvekkillerin hukuk sistemimize ilişkin olarak eksik bilgiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Delil Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi gayrimenkul avukatı ve emlak avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz. Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yer alan irtibat bürolarımız yardımıyla Çankaya, Kızılay, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Demetevler, Bahçelievler, Ulus, Kahramankazan, Beypazarı, Ayaş, Mamak, Eryaman, Çayyolu ilçe ve semtleri başta olmak üzere Ankara'nın her yerinde ve İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Çankırı, Sivas, Muğla, Aydın, Manisa, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde gayrimenkul avukatı olarak hizmet sağlıyoruz.

Arsa, arazi, apartman dairesi, intifa ve irtifak hakları gibi sınırlı ayni haklara ilişkin dava ve talepler ile kamulaştırma ve kat mülkiyetine dair uyuşmazlıklarda kişilerin kendilerini avukat ile temsil etmeleri zorunlu olmasa da, bu tür dava süreçlerine ilişkin esas ve usul kurallarını bilen uzman bir avukatın profesyonel hukuki desteğinden faydalanılması, sonradan geri dönülmesi güç olabilecek hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için oldukça hayati önem taşımaktadır. 

Gayrimenkul Danışmanlığı

Delil Hukuk Bürosu, gayrimenkul alım-satımlarınızda ve toplu kira sözleşmelerinizin tatbikinde, hukuki danışmanlık ve gerekli görülmesi halinde tüm hukuki sürecin yönetimini üstlenmektedir. Bu anlamda gayrimenkul avukatı olarak ilgili sözleşmelerin hazırlanması, intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanında vergi, harç vb. ek masraflar hususunda müvekkillere gerekli raporların sağlanması gibi faaliyetleri yürütmekteyiz. Bunun yanında kira avukatı olarak toplu taşınmaz sahibi müvekkillerin sözleşmelerinin güncel hukuk düzenleme ve uygulamalara uygun bir şekilde hazırlanması, kira ödemelerinin takibi, gerek görülmesi halinde kiralanan taşınmazın dava veya icra vasıtasıyla tahliyesi vb. hukuki hizmetleri sunmaktayız.

Kamulaştırma Davaları

Devlet, Anayasamız ve kanunlarımız ile kendisine yükletilmiş olan idari görevlerini yerine getirmek durumundadır. Bu anlamda ülkenin çeşitli noktaları arasındaki kilit iletişim, ulaşım, enerji vb. gibi lojistik hizmetlerin vatandaşlarına ulaştırılmasını görev edinmektedir. Bu hizmetlerin vatandaşlar ile buluşturulabilmesi her zaman çok kolay olmamaktadır.

 

Basit bir örnek vermemiz gerekirse, ülkemizin iki şehri arasındaki trafik yoğunluğu ve ticari hatların kalabalığından kaynaklanan lojistik problemler birey bazında çok büyük bir problem gibi görünmese de bu durum aslında büyük bir perspektif ile incelenecek olursa toplumsal anlamda kuvvetli bir çeşit işgücü kaybına sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda kamu yararı, devletin görevini ortaya koymaktadır: gerekli kaynaklar yaratılmalı ve bu problem çözülmelidir. Ancak iki şehir arası onlarca ve belki de yüzlerce kilometrelik mesafede geçecek olan düz bir yolun üzerinde, kaçınılmaz olarak birçok taşınmaz sahibinin özel mülkiyete konu arsa ve arazisi söz konusu olacaktır. İşte bu ve benzeri kamu yararını gerektiren hallerde, devlet ilgili merciler eliyle kamulaştırma kararı almalı ve hesaplanan bedelleri mülkiyet sahibi vatandaşlara vermek suretiyle onların olası mağduriyetlerini gidermelidir.

Yukarıda hukukçu olmayan kimselerin de anlayabileceği bir şekilde basitçe ifade ettiğimiz örnekler çok büyük bir yelpaze ile çoğaltılabilir. Devlet yol yapımı, park yapımı, elektrik direklerinin inşası, kanalizasyon vb. altyapı çalışmaları ve daha bir çok sebeple kamu yararının mevcut olması halinde kamulaştırma kararı verebilecektir. Bu durumda "kamulaştırma avukatı, müvekkillerinin haklarını ne şekilde savunmalıdır ya da savunabilir?" sorusu gündeme gelebilecektir.

 

Kamulaştırma davası avukatı, müvekkillerinin kamulaştırmaya konu olan taşınmazlarına ilişkin olarak 

  • Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları,

  • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları,

  • Kamulaştırma amacından farklı kullanılan taşınmaza ilişkin tazminat ve iade davaları,

  • Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları,

gibi dava süreçlerini başlatmak ve takip etmek suretiyle müvekkillerin kamulaştırma sürecine ilişkin olarak uğrayabileceği her türlü olası hak kayıplarını engelleme amacı taşımaktadır.

Desert in Dark

Büromuzda ücretsiz ve randevusuz görüşme yapılmamaktadır. Lütfen öncelikle arayıp randevu alınız.