top of page

Ankara Miras Avukatı

Delil Hukuk Bürosu

Delil Hukuk Bürosu, Ankara'da yer almakta olup, müvekkillere miras hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, tapu ve kadastro hukuku gibi bir çok alanda en iyi avukatlık hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

Gerçek kişilerin kişilikleri; ölüm, ölüm karinesi ve gaiplik hallerinde son bulmaktadır. Ölmüş bir kimsenin mülkiyet hakkından söz edilemez. Bu nedenle ortaya hukuken ölmüş ya da öldüğü kabul edilen kimsenin malvarlığına ne olacağı sorunu gündeme gelir. Miras hukuku, hayatını kaybeden veya haklarında ölüm karinesi ya da gaiplik kararı verilmiş olan kimselerin malvarlıklarının kimlere ve nasıl, hangi kurallar çerçevesinde intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Hukuk sistemimizde her avukat, her dava işini takip edebilmektedir. Bazı ülkelerde olduğu gibi avukatların yalnızca belirli bir alanda uzmanlaşması fiilen mümkün olsa da, hukuken zorunluluk değildir. Miras avukatı, boşanma avukatı gibi ifadeler kanundan değil, halk arasındaki hatalı kullanımdan doğmuş ve uygulamada kullanılagelmiştir. Bununla birlikte en iyi miras avukatı, miras hukukuna ilişkin gelişmeleri mümkün olabildiğince yakından takip eden, fiilen miras hukukuna ilişkin iş ve işlemlerle iştigal etmiş ve bu alanda deneyim kazanmış olan, mevzuat değişikliklerini inceleyen, Yargıtay'ın miras hukukuna ilişkin olarak verdiği emsal teşkil edebilecek kararları takip edip kendisini miras hukukunun uygulamasına uygun olarak güncelleyen avukattır.

Kişilerin aile yakınlarını kaybetmeleri yeterince acı verici bir deneyim değilmiş gibi bir de mirasçıların bir araya gelerek miras paylaşımının nasıl yapılacağına ilişkin can sıkıcı konuşmalar gerçekleştirmeleri ve aralarında anlaşamamaları halinde kendi somut olaylarına uygun düşen miras davalarını açmaları gerekebilmektedir. Bu duygusal ve travmatik sürecin avukat aracılığıyla yürütülmesi hem duygusal kararlar alınmasının önüne geçmekte hem de geri dönülmesi güç hak kayıplarını engellemektedir. Dolayısıyla miras sürecinin mutlaka alanında uzman bir miras avukatı ile yürütülmesini tavsiye etmekteyiz.

Miras hukuku alanında merak ettikleriniz için makalelerimizi okuyabilirsiniz:

vb. hukuki süreçlerin yönetiminden ibarettir.

Miras hakkı sahipleri, Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterlerden mirasçılık belgesi(veraset ilamı) alabilmektedir. Veraset ilamı, diğer adıyla mirasçılık belgesi, kimlerin mirasçı olduğunu ve miras üzerindeki paylarını gösteren belgedir. Aksi ispat oluncaya kadar lehine mirasçılık belgesi düzenlenen kişi mirasçıdır. Aksi mirastan yoksunluğun ispatlanması, mirasçılık belgesinin iptali gibi davalarla ispatlanabilmektedir.

En İyi Miras Avukatı

Avukatların meslektaşları arasında "en iyi" veya "en kötü" olmalarını belirleyecek nitelikte herhangi bir ölçüm metodu söz konusu değildir. Dolayısıyla hangi avukatın alanında en iyi veya en kötü olduğu sorusunun cevabını vermek de mümkün değildir. Eğer bir tanımlama yapmak gerekirse, kanaatimizce: En iyi miras avukatı, miras hukukunun aile, kardeşler, anne-baba ve çocuklar ve diğer yakın akrabalar arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olduğunu bilen ve miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların aile bireyleri arasında ne kadar büyük ve etkili travmalara sebebiyet verebileceğinin farkında olan ve miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları sonuçlandırırken bu gerçeği unutmayan avukattır. Böylesi bir uyuşmazlık alanı, önemli bir iş etiğini de beraberinde getirmelidir. Miras avukatı tavsiye üzerine bulunabilecek bir avukat olabileceği gibi, internet üzerinde yapılacak bir araştırma ile de bulunabilecek  ve miras hukuku alanında uzman bir avukattır.

Ankara Miras Avukatı

Delil Hukuk Bürosu olarak miras hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi miras avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz. Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yer alan irtibat bürolarımız yardımıyla Çankaya, Kızılay, Keçiören, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Demetevler, Bahçelievler, Ulus, Kahramankazan, Beypazarı, Ayaş, Mamak, Eryaman, Çayyolu ilçe ve semtleri başta olmak üzere Ankara'nın her yerinde ve İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde miras avukatı olarak hizmet sağlıyoruz.

Hiçbir vatandaşımız miras hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda kendisini avukat ile temsil etmek zorunda olmasa da, olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için bir avukatın profesyonel desteğinden yararlanılmasını tavsiye etmekteyiz. Ankara içerisinde miras avukatı arayışında bulunan vatandaşlar, avukatın isim ve soyismini doğrudan Google gibi arama motorları üzerinden aratabilir veya bu şekilde iletişim bilgilerine ulaşamıyorlarsa, Ankara Barosu baro levhası üzerinden meslektaşın isim ve soyismiyle arama gerçekleştirerek aradıkları meslektaşın iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirler.

Miras Avukatı Ücretleri

 

Miras avukatı ücretleri davadan davaya ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Ancak genellikle her halükarda alınacak matbu bir ücretin yanında bir de nispi bir ücret üzerinde anlaşıldığı görülmektedir. Bu ücretlerin saptanmasında Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve baroların açıkladığı avukat-iş sahibi arasında tavsiye edilen ücret tarifeleri yol gösterici nitelik taşımaktadır.

 

Avukatların açık bir şekilde ücret belirtmeleri, etik olmayan ve rekabet yasağına aykırı bir durum teşkil ettiğinden dolayı yapılabilecek en doğru davranış alanında uzman bir miras avukatından hukuki danışma hizmeti alıp somut olay hakkında bilgi vermek ve avukatın mevcut iş için takdir edeceği ücreti öğrenmek olacaktır.

ankara miras avukatı
bottom of page