top of page

ANKARA CEZA AVUKATI

Ankara Ceza Avukatı, ceza davalarının kovuşturma ve soruşturma evrelerinde müvekkillerin adalete erişmesinde ve haklı olanın aklanmasında önemli rol oynar. Esasında hukuk sistemimizde "ceza avukatı", "boşanma avukatı" vb. ayrımlar hukuken söz konusu değildir. Her avukat her işi yapabilmektedir. Ancak fiilen bazı avukatlar, bazı hukuk alanlarında daha çok deneyim kazandığından ve tercihen bu alanlara daha çok eğildiklerinden dolayı halk arasında bu neviden bir kullanım ortaya çıkmıştır.

Ceza avukatı, suçların ve cezaların tipiklik şartları ile bu suçlara ilişkin emsal kararları ve uygulama kurallarını bilen; sermayesi olan bu bilgiyi müvekkillerinin adalete ulaşması için seferber eden profesyonel bir hukukçudur. Ceza hukuku profesyonellik, rasyonellik ve iş etiğine en çok ihtiyaç duyulan hukuk alanlarından birisidir ve bu anlamda en iyi ceza avukatı, mesleğini yerine getirirken duygularından ari hareket edebilen ve "suçu ispatlanıncaya kadar herkes suçsuzdur" düsturuyla hareket edebilen kişidir. Çünkü an itibariyle en suçlu görünen kişi aslında suçsuz olabilir ve aslında suçsuz görünen bir kişi de azılı bir suçlu olabilir; deneyimli bir ceza avukatı görünümlerin yanıltıcı olabileceğinin bilincinde olması gereken bir kişidir. Ülkemizde FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı olduğu sonradan anlaşılan savcı ve hakimler ile medya mensuplarının yarattığı algı sonucunda halk arasında halen daha sözde "Ergenekon" olarak anılan yargılamalar ve bu yargılamalar nedeniyle hayatının önemli bir kısmını hapiste geçiren kamu personellerimizin yaşadıkları da adeta görünümlerin yanıltıcı olabileceğine ilişkin açıklamalarımızı ispatlar niteliktedir. Ceza yargılamaları, maalesef bu tip durumların bireysel örnekleriyle doludur.

Kişi suçlu olduğunda dahi, ceza avukatı bu defa kişinin suçsuz olduğunu savunmayacak olsa da; etkin pişmanlık, iyi hal, çalınan malın değerinin azlığı, meşru müdafaa, zaruriyet hali vb. gibi Türk Ceza Kanunumuz, Ceza Muhakemesi Kanunumuz ve diğer ceza hukuku mevzuatımızda yer alan çeşitli hukuka uygunluk ve cezada indirim hallerinin doğru uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacak ve gerekli beyanları sunacaktır. 

Ceza Avukatı

Esasen ülkemizde mevcut hukuk kurallarına göre avukatlar arasında ceza avukatı, boşanma avukatı, miras avukatı vb. ayrımlar söz konusu değildir ve her avukat, her avukatlık işini yapmaya yetkilidir. Ancak halk arasında bu şekilde bir kullanım yaygınlaşmış bulunmaktadır ve ağırlıklı olarak ceza davalarına bakan avukatlara halk arasında ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı denilmektedir.

İnsanın ne zaman ceza avukatına ihtiyaç duyacağı çoğunlukla tahmin edilemez. Suça meyilli olup da suçu meslek haline getirmiş olan ve toplumda istatistik olarak küçük bir insan grubunu oluşturan kimseler haricinde hiç kimsenin bir gün bir olaydan, şahsi bir hatasından ya da bir yanlış anlaşılmadan veya iftiradan kaynaklı olarak kelepçelenip gözaltına alınmayacağının ya da hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma için ifadeye çağırılmayacağının garantisi yoktur.

Hayat kimi zaman adil olamayabilmektedir. Kimi zaman bir insan olabilecek en mantıklı şekilde hareket etmiş olsa dahi kendisini ceza mahkemesinde sanık kürsüsünde özgürlüğü için kendisini savunurken bulabilir. Bu durumun sebebi içkili bir gecenin ardından sabah işinize giderken halen kanınızda mevcut olan alkolden kaynaklı sıradan bir alkollü araç kullanma suçundan, nitelikli adam öldürme veya yağma suçuna ya da terör örgütü üyeliği gibi ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara kadar varabilir. Birkaç telefon konuşması, kişilerin terör örgütüne üye olmakla suçlanmalarına ve hatta hüküm giyebilmelerine sebebiyet verebilmektedir. Örneğin sürekli irtibat halinde olduğunuz ve örgüt üyesi olduğunu bilmediğiniz bir arkadaşınız ile aranızdaki ilişki, beraber yolculuk ettiğiniz esnada bir yakınınızın aracında uyuşturucu madde bulundurduğunun kolluk çalışmaları ile ortaya çıkarılması, araç sürerken gereken tüm özeni göstermiş dahi olsanız, dikkatsizce ve aniden yolunuza çıkan bir yayaya çarpmanız gibi durumlar söz konusu olabilir. 

Zaten ceza mahkemelerinde yargılanan çoğu insan, hayatlarında daha önce mahkeme yüzü dahi görmediklerini, böyle bir durumun başlarına nasıl geldiğine anlam veremediklerini ifade etmektedir. Bu nedenle şüpheli ve sanık statüsünde olan kişiler genellikle içlerinde bulundukları sürecin mahiyetini doğru tahayyül edememektedirler. Bu nedenle ceza yargılama sürecinin işleyişini bilen, hangi durumda hangi stratejinin izlenilmesi gerektiğini öngörüp, gerekli adımları uygulayabilen bir ceza avukatı şüpheli ve sanıkların olmazsa olmaz hizmet sağlayıcısı olmaktadır.

En İyi Ceza Avukatı

Ülkemizde ve dünyada, bir avukatın belirli bir hukuk alanında en iyi olduğuna dair saptama yapılmasına müsaade edebilecek herhangi bir yetenek ve deneyim ölçüm yöntemi mevcut değildir. En iyi ceza avukatı, bu anlamda içi boş, yanıltıcı ve reklam amacı taşıyan bir ifadedir. işini en büyük ciddiyetle yapan, ceza hukukuna ilişkin esas ve usul kurallarını olabildiğince takip eden, Yargıtay tarafından verilmiş olan emsal kararları sürekli inceleyen ve böylece uygulamaya dair bilgisini güncel tutmaya çalışan avukattır.

Peki bu hengamede en iyi ceza avukatı nasıl seçilecektir. Sorun şu ki, bu seçim her zaman çok kolay olmamaktadır. Öncelikle en iyi ceza avukatı tabiri oldukça soyut kalmaktadır ve bu konseptin içi doldurulmalıdır. Bu belirlemeyi yaparken iki önemli seçenek ve etik ikilem karşımıza çıkmaktadır:

 1. En iyi ceza avukatı en adil olan mıdır? Eğer öyleyse adil nedir ve adalet nedir? Örneğin toplumda yaygın olan "iyi" algısını baz alırsak, en iyi ceza avukatı adaletin tecelli edebilmesi adına suçlu olduğunu bildiği müvekkili savunmaktan kaçınan mıdır?

 2. Yoksa hukuk genel ilkelerinin ışığında en iyi ceza avukatı, belki de müvekkili suçlu dahi olsa, "suçu ispat edilinceye kadar herkes suçsuzdur" ifadesi ile dile getirilen masumiyet karinesinin bilincinde olup, profesyonel iş etiği uğruna insanı duygularını önündeki somut olaya karıştırmayan ve mesleğinin kendisine yüklediği sorumluluğun bilincinde olan kişi midir?

Delil Hukuk Bürosu olarak bizim mottomuz, vizyon ve misyonumuz işimizin gereğidir, dolayısıyla ikinci seçenek de en iyi ceza avukatı tanımımızın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Çünkü almış olduğumuz ileri düzey hukuk eğitimi ve profesyonel meslek hayatımızda edindiğimiz deneyimler bize göstermiştir ki: en suçsuz görünen kişi dahi üzerine atılı suçu işlemiş olabileceği gibi, suçlu olduğuna herkesin emin olduğu kişinin de yargılama sonucunda suçsuz olduğu anlaşılabilmektedir. Hukuk dünyası, bu ve benzeri öykülerle doludur.

Dolayısıyla potansiyel müvekkillere yaklaşımımız ve adaletin sağlanabilmesi adına ceza avukatı tarafından yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 1. Süreci kişiselleştirmez. Ceza davanıza bir cerrahın hastasına yaklaştığı gibi yaklaşır ve sizi yargılamaz.

 2. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde tüm yasal işlemlerinizde size destek olur ve yargı mercilerine meramınızı anlatabilmeniz adına köprü görevi görür.

 3. Suçsuzun suçsuzluğunu ispatlamak için elinden geleni yapar ve suç fiilini işlediği mahkemece ispat edilmiş olan müvekkilleri hakkında da, en azından cezada indirim ve hukuka uygunluk halleri gibi lehe olan hükümlerin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur. 

Ülkemizde Sıklıkla Görülen Ceza Davaları

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan adli sicil istatistiklerine göre ülkemizde en çok görülmekte olan ceza davaları, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, sırasıyla aşağıdaki suç tiplerine ilişkindir:

1-) Malvarlığına Karşı Suçlar

​2-) Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

3-) Hürriyete Karşı Suçlar

 • Tehdit Suçu ve Cezası

 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

 • Diğer

4-) Şerefe Karşı Suçlar

 • Hakaret Suçu ve Cezası

 • Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret Suçu

 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu

 • Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

5-) Kamunun Sağlığına ilişkin Suçlar

6-) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

7-) Hayata Karşı Suçlar

 

Bu suçlara ilişkin olarak soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin yanında, ceza davalarına bakan avukatlar tarafından müvekkillerin haksız gözaltı ve tutuklamalara ilişkin olarak açılacak olan tazminat davaları, Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde incelenecek olan internetten erişim engelleme talepleri gibi dava ve taleplerde de önem arz eden rolleri söz konusu olacaktır.

Ayrıca bakınız:

Ayrıca bu davaların yanında, ceza hukukuna ilişkin olarak takdiri indirim nedenleri, etkin pişmanlık, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezasının ertelenmesi vb. gibi bir çok farklı uygulama da söz konusudur ve bunların da bilinmesi gereklidir. En iyi ceza avukatı, tensip zaptının hazırlanması öncesindeki ve sonrasındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak müvekkilin çıkarlarını gözetmesi gereken kişidir.

Ağır Ceza Avukatı

Yaygın kanının aksine, ülkemizde mevcut hukuk sisteminde avukatların belirli bir alanda ihtisaslaşması yani uzmanlaşması mümkün değildir; kural olarak her avukat, avukatlığa ilişkin her hukuki iş ve işlemi yapmaya yetkilidir. Bu anlamda "ağır ceza avukatı", "ceza avukatı", "boşanma avukatı" gibi ifadeler yalnızca halk arasında bu neviden bir kullanım mevcut olduğu için dile getirilmektedir. Ağır ceza avukatı ifadesi ile anlatılmak istenen, genellikle ceza davalarına ve daha spesifik olmak gerekirse ağır ceza mahkemeleri nezdinde görülmekte olan yağma, kasten öldürme, uyuşturucu satıcılığı yapma gibi suçlara ilişkin yargılamalar konusunda değeyimi olan avukatlardır. 

Ceza Avukatı Telefon Numaraları

Ceza hukuku alanında çalışmalar yürütmekte olduğunu bildiğiniz avukatlara nasıl ulaşabileceğinizi bilmiyorsanız, avukatın kayıtlı bulunduğu baroya ait internet sitesinde yer alan levhadan isim ve soyisim ile sorgulama yapmak suretiyle avukatın büro adresini ve telefon numarası ile e-posta adresi gibi kayıtlı iletişim adreslerini öğrenebilir ve bizzat kendisi ile iletişime geçebilirsiniz. Hukuk büromuz ile iletişime geçmek için ise tıklayınız: 0 (532) 237 72 80

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza avukatı, hukuk kuralları ve uygulamalarına dair sahip olduğu bilgi ve deneyimi, müvekkillerini en iyi şekilde savunmak amacıyla kullanan bir profesyoneldir. Esasen bu sorunun cevabı uzunca bir açıklamayı gerektirmektedir. Bu nedenle bu soruya ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler, konuya dair deneme yazımızı okuyabilir: Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara Ceza Avukatı

Delil Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi ceza avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz. Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yer alan irtibat bürolarımız yardımıyla Çankaya, Kızılay, Keçiören, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Demetevler, Bahçelievler, Ulus, Kahramankazan, Beypazarı, Ayaş, Mamak, Eryaman, Çayyolu ilçe ve semtleri başta olmak üzere Ankara'nın her yerinde ve İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde ceza avukatı olarak hizmet sağlıyoruz.

Detaylı bilgi ve randevu almak için internet sitemizde yer alan çeşitli iletişim vasıtalarından size en uygun olanı seçebilir, ofis hattımız olan 0 (532) 237 72 80 numaralı telefonu arayabilir, whatsapp üzerinden mesaj atabilir veya bilgi@delilavukatlik.com e-posta adresimiz üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

bottom of page