top of page

DELİL
HUKUK BÜROSU

"Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir."

VİZYON ve MİSYONUMUZ

Günümüzde internete erişimi olan herkes, genel geçer hukuk kurallarını öğrenebilir. Ancak iyi bir hukukçu yalnızca kuralı değil, kurala dair istisnaları bilen ve sermayesi olan bu bilgiyi doğru kullanmak suretiyle müvekkilinin uğradığı haksızlığı giderebilen kişidir.

Delil Hukuk Bürosu, bu gerçeğin farkında olarak: genellikle Aile Hukuku(boşanma davaları vb.), Gayrimenkul Hukuku ve Miras Hukuku başta olmak üzere ağırlıklı olarak özel hukuk alanlarında çalışmalar yapan ve bu alanlarda adalet arayışı içerisinde olan müvekkiller için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti veren bir hukuk bürosudur.

***ÖNEMLİ UYARI***

Büromuzdan sizi aradığını söyleyerek, "dosya kapatma ücreti" veya başkaca bir sebep gösterilerek sizden para talep eden üçüncü kişilere itimat etmeyiniz. Hukuk Büromuzun isminden ve prestijinden faydalanmak suretiyle haksız kazanç sağlama girişiminde bulunan kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmamak için büromuzdan geldiği söylenilen tüm aramaların, 05322377280 numaralı ofis hattımız üzerinden yapıldığından emin olunuz. Aksi takdirde, lütfen durumu büromuza ve kolluk kuvvetlerine bildiriniz.

faaliyet alanları

FAALİYET ALANLARIMIZ

Aile Hukuku

 

Boşanma davaları ile boşanmanın tazminat ve benzeri ferileri gibi talepler, mal rejiminin tasfiyesi, velayet ve nafaka talepleri, soybağının reddi, tanıma ve babalık davaları gibi aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar
Aile Hukukuna ve Boşanma Davalarına İlişkin Makalelerimiz İçin Buraya Tıklayınız

Gayrimenkul Hukuku
 

Arsa, arazi, apartman, daire ya da genel olarak bağımsız konut gibi taşınmazlara ilişkin olarak hazırlanacak sözleşmeler ile açılacak tapu iptali ve tescil davası, önalım davası, kamulaştırma davaları, tahliye ve ecrimisil talepli davalar ile izale-i şuyu davaları gibi gayrimenkul davaları

Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Makalelerimiz İçin Buraya Tıklayınız

Miras Hukuku

 

Mirastan yoksunluğun tespiti davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası, terekenin tespiti davası, saklı paya ilişkin tenkis davası ile veraset işlemlerine yönelik hukuki süreçlerin takibi 

Miras Hukukuna İlişkin Makalelerimiz İçin Buraya Tıklayınız

Tazminat Hukuku

Trafik Kazası, hekim hatası(malpraktis), iş yerinde psikolojik taciz(mobbing) ve iş kazasının yanında, haksız fiil ve suç nedenlerine dayalı olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin açılmış ve/veya açılacak olan tazminat davaları süreçleri

Ceza Hukuku

 

Ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve sulh ceza mahkemeleri ile savcılık makamlarında yürütülen soruşturma ve kovuşturma evrelerine ilişkin ceza yargılamaları

İcra ve İflas Hukuku

 

İcra takiplerine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi, icra takibine itiraz, itirazın iptali davaları, haciz yoluyla satış, alacağın tahsili, kambiyo senetlerine ilişkin takipler ve icra mahkemeleri nezdinde görülen davalara ilişkin hukuki süreçler

Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazaları

 

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı, sigorta kuruluşuna ilişkin talepler, araçta meydana gelen hasarlar ve değer kaybına ilişkin talepler

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülmesi gereken hukuki süreçler, ihbar, bildirim ve yükümlülükleri, kurul kararına itiraz vb. hukukü süreçler

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

 

Yabancıların çalışma izinleri, ikamet ve seyahat hakları, evlilik ve boşanma işlemleri, nüfus kayıt işlemleri gibi konular ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin hukuki iş ve işlemler

Ticaret Hukuku

 

Ticari nitelikle sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması, kambiyo senetlerine ilişkin uyuşmazlıklar(çek, poliçe, bono), şirket birleşmeleri, tacirler arasındaki ticari nitelikli sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk ve dava süreçlerinin takibi 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İşçi davaları ve işveren davaları, işe iade davası, bakiye işçilik ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, iş kazası nedeniyle tazminat davası vb. hukuki iş ve işlemlerin takibi

Mevzuat Gereği Yasal Uyarı: Türkiye'de avukatların uzmanlaşması ve yalnızca belirli alanlarda faaliyet yürütmesi gibi bir durum söz konusu değildir; her avukat, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olduğu her türlü hukuki iş ve/veya işlemi yerine getirebilir. Yukarıda yer alan faaliyet alanları yalnızca hukuk büromuz tarafından an itibariyle ve somut olarak takibi sağlanmakta olan hukuki iş ve işlemlerden ibarettir ve büromuzda hukuki danışmanlık hizmetinin Avukatlık Kanunumuz gereğince ücretli olarak verilmekte olan bir hizmet olmasından kaynaklı olarak belirtilmiştir.

iletişim bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Email         : bilgi@delilavukatlik.com

 

Telefon       :  0 (532) 237 72 80


Whatsapp  :  0 (532) 237 72 80

Adres         : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:112 D:30, Cevat Muratal İş Merkezi, Balgat,Çankaya/Ankara

Toplu Ulaşım: Kızılay/Güvenpark'tan 153, 263 ve 481 kodlu otobüslere binebilir veya taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kızılay'dan ofisimize taksi ücreti 2023 yılı için ortalama 100 TL'dir

BİZİMLE

İLETİŞİME GEÇİN

Ankara Avukat Baran Delil Hukuk Bürosu

Ankara'da faaliyet gösteren Delil Hukuk Bürosu, 2007 yılında Avukat Maşallah DELİL tarafından kurulmuştur. Maşallah DELİL'in emekli olmak istemesi ve aile bireylerinin sağlık sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek istemesinden dolayı, 2020 yılında yönetimi, oğlu Avukat Hüseyin Baran DELİL devralmıştır. 

Avukat Hüseyin Baran DELİL'in 2020 yılında yönetimi ele almasıyla birlikte Delil Hukuk Bürosu, eskinin deneyimi ile yeninin inovasyonunu bir araya getirerek bir çok alanda gelişmeler göstermiş, Avukat Rabia Gülşah DELİL ve Avukat Erdem ÖZYAZGAN'ı da bünyesine katarak genişlemiş ve böylece iş hacmini artırmıştır. Tüm bunların sonucu olarak kısa zamanda butik bir avukatlık bürosundan, Ankara'nın sayılı kurumsal hukuk büroları arasına girmiş olan Delil Hukuk Bürosu: İnternet sitesinde yer alan yüzlerce hukuki makale ile meslektaşların ve vatandaşların hukuki esas ve usullere ilişkin bilgilere ulaşması yolunda öncü yayıncılardan birisidir. Somut olarak Delil Hukuk Bürosu genellikle gayrimenkul hukuku, miras hukuku, aile hukuku ve ceza hukuku alanında uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. 

bottom of page