top of page
kişisel veri kvkk danışman avukat

KVKK ve Diğer Güncel Gelişmeler Bağlamında Kişisel Veri Hukuku Danışmanlığı

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri kavramı, bir kişinin kimliğini belirlenebilir kılan, onun kim olduğunu saptanabilir kılan her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Güncel hukuki gelişmeler neticesinde kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması vb. gibi her türlü işlenmesi, sıkı hukuki düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu düzenlemelere aykırılık halinde ise ağır yaptırımlar gündeme gelmektedir. Bir kişinin isim, soyisim gibi kimlik bilgileri, göz okuyucu tarafından alınan kaydı, banka hesap bilgileri, cinsel tercihleri ve sağlık bilgileri, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerinin spor salonları, iş yerleri, hastane vb. sağlık kurumları veya herhangi bir şirket tüzel kişiliği tarafından işlenmesi bu kapsamda değerlendirilecektir.

KVKK Avukatı Müvekkillerine Nasıl Yardımcı Olabilir?

Esasında "KVKK Avukatı" şeklinde bir uzmanlaşma alanı bulunmamaktadır. Hatta Türk hukuk sistemimizde avukatların belirli bir uzmanlık alanı ile tanınırlık edinmesi ve bu uzmanlık alanı ile kendilerine tanıtması meslek etik kurallarına da aykırıdır. KVKK avukatı terimi, avukatların hukuk ile uğraşmayan vatandaşlar ile aralarında bir köprü kurabilmek adına kullandıkları, "boşanma avukatı" gibi bir terimdir.

KVKK ile ilgili olarak bu alanda bilgili ve deneyimli bir avukat ile avukat-müvekkil ilişkisi kurulması halinde avukat, müvekkil kişi ve firmaları KVKK mevzuatına uygun hareket etmeye yarayacak bilgi ve araçlar ile donatacak ve kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunacaktır. Buna KVKK mevzuatı hakkında bilgilendirme, envanter kayıtları oluşturma, kişisel verileri içeren kayıtları usulüne uygun bir şekilde VERBİS sistemine girme vb. hizmetler dahildir. 

bottom of page