top of page
turkish citizenship by investship

Türk Vatandaşlığının Yatırım Yoluyla Kazanılması

Avrupa ve Asya'nın kavşağında yer alan Türkiye, yatırımcılara benzersiz bir kültür karışımı ve büyüyen bir ekonomi sunuyor. Türk vatandaşlığı ise, kadim gelenekler ile modern yeniliklerin uyum içerisinde yaşadığı bu dinamik ortama erişmek anlamına geliyor. Ülkemizde ve dünyada savaşların, kıtlıkların ve salgın hastalıkların neden olduğu mülteci krizi, 21. yüzyılın tamamı boyunca gündemde kalacak kritik konulardan biri olarak şimdiden tarihteki yerini almış durumda. 

Özellikle Türkiye'de siyasi ve hukuki arenada büyük tartışmalara sebebiyet vermiş olan Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılması konusu, an itibariyle hayatımızın gerçeklerinden biridir ve yüzbinlerce vatandaşımız, vatandaşlığa bu yol ile hak kazanmıştır. 

Bireysel Hedef ve Koşullara Özel Yatırım Seçenekleri

 

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekleri detaya girmeksizin kısaca özetlememiz gerekirse:

 • Gayrimenkul Yatırımı: Toplam değeri minimum 400.000 Amerikan Doları tutarında olacak şekilde gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilmektedir. Bunun için tek bir gayrimenkul satın alınabileceği gibi, birden fazla gayrimenkul satın alındığında tüm satış fiyatlarının toplamı dikkate alınır. Alınacak olan taşınmaz malın konut ya da işyeri olmasının önemi yoktur. Satın alınan gayrimenkulün bizzat kullanılması da gerekmemektedir. Dolayısıyla bu yatırım metodunu tercih eden başvurucular, satın almış oldukları taşınmazları kiraya verebilir ve bu şekilde kira geliri elde edebilirler. Ancak Türk vatandaşlığını kazanmak için satın alınmış olan taşınmaz mallar, 3(üç) sene boyunca başkasına satılamaz.

 • Sermaye Yatırımı: Bir Türk şirketine en az 500.000 ABD Doları tutarında sermaye katkıda bulunulması durumunda Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunulabilir. Bunun için bir şirketin tamamı satın alınabileceği gibi, şirketin yalnızca belirli bir payı da satın alınabilir. Önemli olan satış işleminin değerinin 500.000 ABD Doları tutarında olmasıdır. 

 • İstihdam Oluşturma: Türkiye'de kendi yürüttüğü bir işletmenin faaliyetleri dahilinde en az 50 işçi çalıştıran kişiler de Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuru yapabilir. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bakanlığınca tespit edilen yabancılar istisnai vatandaşlık yoluyla vatandaşlık kazanabilir. 

 • Banka Hesabına Yatırım: En az 500.000 Bin Amerikan Doları karşılığı Türk lirası tutarında parayı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran kişiler, ilgili başvuru sürecini de takip etmekle birlikte vatandaşlığa hak kazanabilir. Bankalarca Merkez Bankasına satışı yapılacak döviz cinsleri ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı’dır.

 • Fon Yatırımı: En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler Türk vatandaşlığına hak kazanabilir. 

 • Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım: En az net 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında para ile 3 yıl bloke şartıyla devlet borçlanma araçlarına yatırım yapılması durumunda da Türk vatandaşlığının kazanılması için başvuru yapılabilir.

 • Bireysel Emeklilik Sigortası Yatırımı: En az 500.000 ABD Doları  veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, belirlenen fonlarda ve 3 yıl boyunca sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sigortası sistemine yatıran yabancılar, Türk vatandaşlığının kazanılması için başvuru yapabilir. 

 •  

Aşağıda, sıkça sorulan sorular başlığımız altında bu hususlara ilişkin olarak en sık karşılaşılan soruları siz değerli okuyucularımız için yanıtlamaya çalışacağız. 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapılması yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkündür. 13 Haziran 2022 itibariyle minimum yatırım tutarı 250.000 Amerikan Doları iken, artık bu tutar 400.000 Amerikan Doları tutarındadır. 

Yatırım seçenekleri kısaca aşağıdaki gibi sayılabilir:

 1. Gayrimenkul Yatırımı,

 2. Sermaye Yatırımı,

 3. İstihdam Oluşturma,

 4. Banka Hesabına Yatırım,

 5. Fon Yatırımı,

 6. Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım,

 7. Bireysel Emeklilik Sigortası Yatırımı

 

Bu seçeneklerden gayrimenkul yatırımı ve istihdam oluşturma haricinde hepsinde yapılacak olan yatırımın alt sınırı 500.000 Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. İstihdam yatırımında en az 50 işçinin istihdam edilmiş olması yeterli olup, yapılan yatırımın ABD doları cinsinden herhangi bir sınırlaması söz konusu değildir. Gayrimenkul yatırımında da 500.000 Amerikan Doları yerine 400.000 Amerikan Doları bedel sınır olarak belirlenmiştir. 

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak için hangi yatırım yöntemileri önerilmektedir?

 

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için: Genellikle banka mevduat hesabına yatırım ve gayrimenkul yatırımı yöntemleri, en kolay ve hızlı yöntemler olduğundan dolayı önerilmektedir. Bunlardan en hızlısı elbette banka mevduat hesabına yatırım seçeneğidir. Çünkü gayrimenkul yatırım yönteminde bile birçok konu(satın alınacak gayrimenkulün belirlenmesi, satın alma süreçlerinin yürütülmesi, tapu işlemlerinin sağlanması ve gayrimenkul değerlerinin doğrulanması gibi) kapsanabilmektedir. Ancak gayrimenkul yatırım yöntemi, diğer yatırım yöntemlerine nazaran 100.000 Amerikan Doları daha düşük bir bütçe gerektirmesinden dolayı tercih edilmektedir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak ne kadar sürer?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması süreci genellikle yatırımın yapılmasından ve başvurunun gerçekleştirilmesinden sonra üç ila altı ay kadar sürer. Bu süre, her başvurunun özel koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Başvurucunun eşi ve çocukları da vatandaşlık kazanır mı?

Başvuru sahibinin eşi (karısı veya kocası) ve 18 yaşın altındaki çocukları ya da ergin olmasına rağmen bakıma muhtaç olan çocukları da yatırım yoluyla vatandaşlık programından yararlanabilirler. Bu nedenle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı programı bizzat yatırımcının kendisine fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcının birinci derece aile üyelerine de önemli avantajlar sağlıyor.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını aldıktan sonra yatırılan para geri alınabilir mi?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması durumunda yatırılmış olan paranın yeniden nakde çevrilmesi ancak belirli şartların varlığı halinde mümkün olmaktadır. Örneğin sermaye yatırımı, fon yatırımı, banka hesabına yatırım ve gayrimenkul yatırımı gibi yöntemlerde 3 yıl bloke şartı söz konusudur. Bu durumda yatırılmış olan meblağın 3 yıllık süre boyunca geri alınması mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, 3 yıllık süre boyunca yatırılmış olan meblağın başka şekillerde değerlendirilmesi(mevduat veya kira geliri elde edilmesi gibi) de mümkündür. 

Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için 400.000 Amerikan Doları değerinde tek bir taşınmaz mı bulunmalıdır?

Hayır, 400.000 USD değerinde tek bir mülk bulup satın alınması gerekmemektedir. Toplam değeri 400.000 USD olan birden fazla mülk satın alınması da yeterli olacaktır. Bu nedenle önemli olan kaç adet mülk satın alındığı değil, satın alınan mülklerin toplam değerinin ne kadar olduğudur.

Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapılması durumunda oturum izni verilebilir mi?

Evet, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapıldığında, başvuru sahibi ve eşi ile reşit olmayan veya bakıma muhtaç çocukları için oturum izni alınabilir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31/1-j. bendine göre Türkiye'de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanında belirlenecek kapsam ve miktarda yatırım yapacak olanlar ile bunların yabancı eşleri, kendilerinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu için oturum izni alınabilir. 

400.000 Amerikan Doları değerinde birden fazla taşınmaz satın alınmış olması durumunda da yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanma şartları sağlanmış olur mu?

Evet, satın alınan gayrimenkulün toplam değerinin 400.000 USD'nin üzerinde olması şartıyla birden fazla gayrimenkul satın alarak yatırım yoluyla vatandaşlık şartlarının sağlanması mümkündür. Daha önce de belirttiğimiz gibi: Önemli olan kaç tane mülk satın alındığı değil, satın alınan mülklerin toplam gerçek değerinin 400.000 USD'nin üzerinde olmasıdır.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık kazanmak için edinilen gayrimenkulden kira geliri elde edilebilir mi?

Evet, gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması durumunda, bu mülkler bizzat kullanılabileceği gibi 3. kişilere kiralanabilir ve böylece kira geliri elde edilebilir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmayı arzulayan kişiler Türkiye'ye bizzat gelmek durumunda mı?

 

Hayır, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yatırımcıların bizzat Türkiye'ye gelmelerine gerek yoktur. Bu kişiler, bulundukları ülkedeki Türk konsolosluğundan avukatları adına vekaletname çıkarabilir ve tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için avukatlarına yetki verebilir. Söz konusu bu vekaletname, vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan yabancının tarafından tercih edilen yatırım yöntemine göre banka hesabı açılışı, gayrimenkul alım-satım sözleşmesi yapma, ilgili idari kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruları yapma gibi birçok yetkiyi muhteviyatında bulundurur. 

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanmak için Türkiye'de belirli bir süre yaşamak veya ikamet etmek gerekli midir?

 

Hayır, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için başvuru sahibinin Türkiye'de yaşamış olması şartı aranmamaktadır. Ayrıca başvuru sahibinin işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli başvuruları yapmak için bizzat Türkiye'ye gelmesine dahi gerek yoktur. Çünkü yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yatırımcı, tüm bu süreçleri avukatı aracılığıyla yürütebilir.

bottom of page